Jak poprawić jakość i efektywność działania instalacji grzewczych?

Odpowiedź brzmi – sterowanie strefowe. Jest to nic innego, jak system sterowania temperaturą, indywidualnie dla różnych stref. Podstawową zaletą takiego systemu jest efektywne wykorzystanie dostarczonego ciepła, i jednoczesne zarządzanie nim, aby w każdym miejscu naszego domu była utrzymywana zadana przez nas temperatura.

Fot. 1. Regulator strefowy evotouchFot. 1. Regulator strefowy evotouch

Honeywell oferuje wiele rozwiązań sterowania strefowego, w zależności od wielkości objektu i rodzaju ogrzewania. Podstawowym produktem, który umożliwia jednoczesne sterowanie temperaturą w dwóch wydzielonych obszarach jest regulator CMzone, który realizuje program tygodniowy. W wybranych pomieszczeniach utrzymywana jest zaprogramowana temperatura w określonym czasie, w poszczególnych dniach tygodnia.

Zaletą tego systemu jest to, że można go rozbudowywać tj. przy większej ilości stref można dołączyć następny zestaw CMzone i sterować kolejnymi dwiema strefami. Regulator CMzone można zastosować w istniejących już instalacjach, ponieważ jest to system bezprzewodowy, który nie wymaga dodatkowego rozprowadzania przewodów sterujących.

REKLAMA


Fot. 2. Regulator strefowy HCE80 z elementami systemuFot. 2. Regulator strefowy HCE80 z elementami systemu

Jeśli istnieje potrzeba zróżnicowania temperatury w większej liczbie stref, można zastosować kolejne rozwiązania tj. regulator strefowy HCE80 z centralą sterującą HCM200d lub evotouch, które zarządzają od 8 do 16 stref grzewczych. Komunikacja central sterujących z urządzeniami wykonawczymi i czujnikami odbywa się bezprzewodowo, co umożliwia zastosowanie również w istniejących instalacjach. Regulator strefowy oraz centrale wymagają zasilania sieciowego. Alternatywnym rozwiązaniem do systemów bezprzewodowych jest system przewodowy, w którym sterowanie strefami realizuje regulator HCE40 i centrala sterująca HCM100 (do 15 stref grzewczych).

Zastosowanie sterowania strefowego w instalacjach grzewczych oprócz realizacji komfortu cieplnego w pomieszczeniach powoduje ograniczenie zużycia energii i kosztów poniesionych na ogrzewanie (do 30% kosztów).

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *