Jak zamontować zawór zwrotny

W przypadku silnych opadów poziom wody może przekroczyć tak zwany poziom zalewania, czyli powierzchnie drogi (ulicę, chodnik, pobocza).

Jak zamontować zawór zwrotny

W wyniku czego niżej położone pomieszczenia jak np.: piwnice lub sutereny mogą zostać zalane. Skutki tego są bardzo kosztowne. Nie tylko ze względu na straty materialne w postaci zniszczonych wykładzin, czy sprzętów, ale również z powodu pracy związanej z usuwaniem niehigienicznych zanieczyszczeń. Elementy odwadniające, takie jak wpusty podłogowe, pralki, umywalki, prysznice lub WC leżące poniżej poziomu zalewania muszą być w skuteczny sposób chronione przed przepływem zwrotnym. Zabezpieczeniem ścieków, które ze swobodnym spadkiem odpływają do kanału będzie zawór zwrotny.

Rys.1. Korpus należy wypoziomować.Rys.1. Korpus należy wypoziomować.Rys.2. W celu podłączenia przewodów elektrycznych sondy i napędu należy przewidzieć po stronie budowlanej rurę ochronną DN 50 do przeprowadzenia kabli. Ułożyć rurę na kable (zgodnie z rys. 2 według przykładu zabudowy) i wprowadzić w przejście na kable w łączniku urządzenia KESSEL Pumpfix ® F, Staufix ® FKA. W przypadku wariantu Komfort należy podłączyć drugi kabel sondy i kabel przyłącza silnika. W tym celu należy przewidzieć rurę ochronną na kable min. DN 70.Rys.2. W celu podłączenia przewodów elektrycznych sondy i napędu należy przewidzieć po stronie budowlanej rurę ochronną DN 50 do przeprowadzenia kabli. Ułożyć rurę na kable (zgodnie z rys. 2 według przykładu zabudowy) i wprowadzić w przejście na kable w łączniku urządzenia KESSEL Pumpfix ® F, Staufix ® FKA. W przypadku wariantu Komfort należy podłączyć drugi kabel sondy i kabel przyłącza silnika. W tym celu należy przewidzieć rurę ochronną na kable min. DN 70.Rys.3. Załączoną profilowaną uszczelkę wargową włożyć w rowek łącznika i nasmarować. Następnie zamontować nasadę.Rys.3. Załączoną profilowaną uszczelkę wargową włożyć w rowek łącznika i nasmarować. Następnie zamontować nasadę.Rys. 4 Dzięki zastosowaniu teleskopowej nasady, urządzenie można płynnie dopasować do wymaganej głębokości zabudowy. Możliwe jest dostosowanie urządzenia do nachylenia podłoża wynoszącego maks. 5°. Obrót nasady umożliwia dopasowanie pokrywy przykładowo do układu płytek.Rys. 4 Dzięki zastosowaniu teleskopowej nasady, urządzenie można płynnie dopasować do wymaganej głębokości zabudowy. Możliwe jest dostosowanie urządzenia do nachylenia podłoża wynoszącego maks. 5°. Obrót nasady umożliwia dopasowanie pokrywy przykładowo do układu płytek.Uwaga! Rys.5. W celu osiągnięcia minimalnej głębokości zabudowy nasadę należy skrócić.Uwaga!
Rys.5. W celu osiągnięcia minimalnej głębokości zabudowy nasadę należy skrócić.
Rys.6. Po ostatecznym ustaleniu nasady, w razie potrzeby w miejscu przeprowadzania kabla nalezy wykonać wycięcie, dla dostępu do kabli podczas prac inspekcyjnych.Rys.6. Po ostatecznym ustaleniu nasady, w razie potrzeby w miejscu przeprowadzania kabla nalezy wykonać wycięcie, dla dostępu do kabli podczas prac inspekcyjnych.

Po dokonaniu wyboru zaworu zwrotnego można rozpocząć jego zabudowę . Należy szczególnie zwrócić uwagę na to, aby zawór zwrotny nie został zabudowany bezpośrednio na głównym przewodzie odprowadzającym, ponieważ w przypadku tego wariantu odwadniane są przez urządzenie przeciwzalewowe również te miejsca odpływu, które leżą powyżej poziomu zalewania. W czasie przepływu zwrotnego mechanizm roboczy zamyka się i w ten sposób zapobiega wniknięciu wody do budynku. Jeśli jednak podczas przepływu zwrotnego korzysta się z przyborów usytuowanych powyżej poziomu zalewania, wówczas przewód zbiorczy wypełnia się i woda występuje w piwnicy. W ten sposób można samemu doprowadzić do zalania. Aby wykluczyć taką sytuację, należy odwadniać przez urządzenie przeciwzalewowe wyłącznie miejsca odpływu rzeczywiście zagrożone przepływem zwrotnym.

Istotą bezawaryjnego działania różnych urządzeń jest ich właściwy montaż. Przyjrzyjmy się więc, na przykładzie Staufix FKA jak zainstalować i zabudować zawór zwrotny.

Jak zamontować zawór zwrotny

www.kessel.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Najnowsze