Kompendium fachowej wiedzy o pompach ciepła

Na rynku pojawiła się pierwsza publikacja w języku polskim zawierająca wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Jest to pierwsza część cyklu dotycząca dolnego źródła ciepła. Wydawcą tego praktycznego podręcznika jest Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Warto również wspomnieć, że wytyczne te zostały pozytywnie zarekomendowane przez Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki.

Kompendium fachowej wiedzy o pompach ciepła

W publikacji tej znaleźć można, oprócz aktualnych informacji prawnych i norm, fachową wiedzę na temat gruntowych wymienników ciepła oraz procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji.

Zespół specjalistów branżowych pracował nad publikacją ponad 3 lata wierząc, że zebrana wiedza będzie równie praktyczna i szeroko wykorzystana jak jej europejskich odpowiedników (niemieckie wytyczne wg VDI 4640 cz. 2, austriackie wytyczne ÖWAV-Regelblatt 207, szwajcarska norma SIA 384/6:2010). Wysoki poziom techniczny oraz bogata wiedza branżowa przekłada się na to, że wytyczne PORT PC mogą być wykorzystywane w formie załącznika przy zawieraniu umów między inwestorem a wykonawcą dolnego źródła.

REKLAMA


Według prognoz PORT PC na najbliższe lata, przewidziany jest dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła w kraju. Jednak nie bez znaczenia jest tu jakość projektowania, wykonania i odbioru instalacji. Dlatego opublikowane właśnie wytyczne mają szansę stać się źródłem profesjonalnej wiedzy dla projektantów, wykonawców, kierowników budowy, inspektorów nadzorujących, osób kształcących się oraz użytkowników instalacji pomp ciepła.

Źródło: PORT PC

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *