Kotły na paliwa stałe

Wykorzystanie kotłów na paliwa stałe to obecnie, biorąc pod uwagę całą instalację, najtańszy sposób ogrzewania budynków. Ostatnio wiele uwagi poświęca się nowym technologiom umożliwiającym wykorzystanie energii odnawialnej, odrzucając na drugi plan tradycyjne systemy grzewcze. Jednak nie można tego pomijać, ponieważ ilość instalowanych kotłów na paliwa stałe nie maleje.

kotly-na-paliwa-staleVIADRUS HESRULES U26 – kocioł grzewczy górnego spalania przystosowanym do spalania różnych rodzajów paliw stałych takich jak, węgiel kamienny, węgiel brunatny, drewno, koks.Kocioł ten posiada certyfikat na zgodność z normą europejską EN 303-5 w zakresie emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Choć użytkowanie kotła na paliwo stałe łączy się z pewnymi niedogodnościami eksploatacyjnymi, np.: usuwaniem popiołu, czyszczeniem kotła, czy chociażby koniecznością zapewnienia miejsca do przechowywanie opału, to liczba zwolenników takiego rozwiązanie nie maleje. Jednym z argumentów jest cena. Innym, równie istotnym, jest fakt, że producenci tych urządzeń dostarczają kotły coraz bardziej przyjazne użytkownikom. Rozwój tej grupy urządzeń grzewczych prowadzi do coraz większego zautomatyzowania obsługi, zminimalizowania zaangażowania czasowego użytkownika i podniesienia efektywności energetycznej.

Podaj dalej

Najbardziej odczuwalnym dyskomfortem związanym z użytkowaniem kotłów na paliwa stałe może być uzupełnianie paliwa. Producenci znaleźli rozwiązanie tego problemu wprowadzając, już jakiś czas temu, na rynek kotły z podajnikiem paliwa zwane kotłami retortowymi lub „automatycznymi”. Rozwiązanie to, choć wpływające na koszt urządzenia znajduje coraz więcej zwolenników. Mimo wyższej ceny od typowych kotłów zapewniają wygodniejszą obsługę, ponieważ załadunek paliwa może odbywać się raz na kilka dni. W kotłach tego typu paliwo przechowywane jest w zasobniku, a stamtąd za pomocą podajnika ślimakowego lub tłokowego trafia do kotła. Następnie trafia do palnika gdzie zostaje spalone. Powietrze do strefy spalania dostarczane jest przez wentylator specjalnymi kanałami. Warunki spalania i moc grzewcza kontrolowane są przez elektroniczny regulator, który reguluje pracę wentylatora i podajnika wyznaczającą ilość paliwa dostarczanego do kotła. Kotły tego typu pracują z wysoką sprawnością przy małym jak i dużym obciążeniu oraz z niższą emisją zanieczyszczeń w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

REKLAMA


Nowoczesne kotły wyposażone są w układy automatycznie rozpoznające wartość opałową paliwa. Powietrze do spalania doprowadzane jest bezstopniowym wentylatorem z regulowaną prędkością obrotową. Temperatura kotła, spalin i zawartość tlenu resztkowego w spalinach mierzone są sondą lambda i czujnikami znajdującymi się w kanale spalinowym i w samym kotle. Na podstawie pomiarów ilość dostarczanego powietrza do spalania zostaje automatycznie skorygowana, tak aby zapewnić optymalne warunki pracy kotła z maksymalną jak i minimalną mocą grzewczą.

Góra czy dół?

Kolejnymi, pod względem zaawansowania technologicznego lecz prostszymi od kotłów retortowych są kotły z dolnym spalaniem. Znane od dziesięcioleci zdecydowanie różnią się od swoich poprzedników. Podobnie, jak wcześniej, w tego typu kotłach spalanie odbywa się komorze spalania znajdującej się w tylnej części komory zasypowej. Podczas spalania żarzy się tylko dolna warstwa paliwa, a po jej wypaleniu się kolejna porcja paliwa zajmuje jej miejsce. Najogólniej mówiąc, w przypadków kotłów ze spalaniem dolnym dozowanie paliwa jest samoistne w zależności od potrzebnej mocy grzewczej. Moc grzewczą tego typu kotłów reguluje ilość dostarczonego powietrza. I tutaj, w ostatnich latach nastąpiło najwięcej zmian technologicznych. Tego typu kotły najczęściej zasilane są węglem, ze spalania którego powstaje znaczna ilość spalin. Te lotne związki dopalane są w drugim ciągu spalinowym, tym samym zwiększając wydajność kotła.

Najtańszymi, najpopularniejszymi i jednocześnie najprostszymi kotłami na paliwa stałe są kotły z górnym spalaniem. W urządzeniach tych paliwo spalane jest w całej swojej objętości, a moc kotła zależy od jego napełnienia i ilości dostarczonego powietrza, a długość procesu spalania regulowany jest poprzez ograniczenie ciągu kominowego. Taki proces spalania charakteryzuje się bardzo wysoką temperaturą spalin, co w efekcie eliminuje ryzyko powstawania w kominie skroplin.

Co wybrać?

To pytanie na pewno nie jednemu zdejmuje sen z powiek. Jednak zawsze trzeba wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, nie tylko koszt zakupu kotła i instalacji. Obecnie czas zaoszczędzony na obsłudze kotła może być cenniejszy niż korzyści wynikające z kupna tańszego modelu. Nie wolno również zapominać o systematycznym czyszczeniu urządzenia i dbałości o jakość stosowanego paliwa.

kotly-na-paliwa-stale_1Tomasz Krakowczyk Dyrektor zarządzający w firmie Klimosz

Czy jakość paliwa ma wpływ na jakość pracy i wytrzymałość kotłów?

Tak, jakość paliwa węglowego ma kolosalne znaczenie na poprawną i ekonomiczną eksploatację, trwałość kotła i komfort jego obsługi. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka sortymentów paliwa węglowego od miału i flotu jako paliwa najniższej jakości po eko-groszek, który powinien posiadać najwyższą wartość opałową i najniższą zawartość zanieczyszczeń. Oczywiście jakość paliwa i jego dostępność warunkuje jego cenę co powoduje, że nadal najbardziej popularne są paliwa niskiej jakości. Nie każde paliwo można spalić na każdym palenisku, są to ściśle określone przez konstruktora kotła zależności i tylko stosowanie się do nich może zapewnić uzyskanie maksymalnej wydajności kotła. Niezależnie od paleniska ważne jest dotrzymanie podstawowych parametrów podanych przez producenta kotła, które to parametry również w zależności od sortymentu różnią się od siebie. Dotyczy to wilgotności paliwa, która w przypadku sortymentów eko-groszek, groszek, orzech i kostka musi być suche, a więc o wilgotności do 20%, zaś w przypadku miałów, mułów i flotów producenci kotłów zalecają zwilżanie paliwa, również dla uniknięcia pylenia i ryzyka wybuchu mieszanki pyłu z powietrzem. Zbyt wilgotne paliwo powoduje wiele problemów w tym podwyższone spiekanie paliwa na palenisku i szybsze zapełnienie popielnika lub zablokowanie paleniska, szybsze zużycie elementów kotła jak zasobnik czy podajnik paliwa oraz niższą wydajność kotła. Wynika to z tego, że duża część energii jest przekazywana na podsuszenie paliwa zamiast na jego utlenianie. Kolejny parametr to wartość opałowa, jeżeli jest niższa od zalecanej przez producenta to spowoduje problemy z uzyskaniem odpowiedniej mocy kotła i zwiększy zużycie paliwa. Paleniska retortowe, których obecnie pracuje bardzo duża ilość są dostosowane typowo do węgla eko-groszek. Stosowanie na nich paliw o niższej wartości opałowej, wyższej spiekalności czy zawartości popiołu powoduje nieprawidłową pracę kotła, wyższą emisję spalin, popiołu i żużla, co znacznie obniża komfort użytkowania. Z kolei przy spalaniu paliw gorszej jakości typu miał, muł czy flot należy się liczyć z dużą ilością popiołu i żużla. Doskonałym paliwem do kotłów komorowych, szczególnie żeliwnych jest koks, jednak jego cena w ostatnich latach bardzo wzrosła.

kotly-na-paliwa-stale_2Tomasz Huzarewicz, Dyrektor Biura Marketingu Kompanii Węglowej S.A.

Czym współczesne paliwa węglowe różnią się od tych sprzed lat ?

Samochodem z pustym bakiem w podróż się nie wybierzemy. Podobnie jest z kotłami. Jak nie dostarczymy paliwa nie będziemy mieć ciepłych grzejników. Ale czy wszystkie paliwa są takie same i czym się kierować przy ich wyborze zapytaliśmy Tomasza Huzarewicza, Dyrektora Biura Marketingu Kompanii Węglowej S.A.

Oferta paliw węglowych zmienia się wraz z rozwojem techniki grzewczej. Dawniej węgiel o bardzo zróżnicowanej jakości spalany był głównie w prostych, niskosprawnych konstrukcjach kotłów. Współczesne kotły węglowe to zaawansowane urządzenia spalające paliwa o ściśle określonych parametrach jakościowych i optymalnie dobranym uziarnieniu, zapewniające produkcję ciepła w sposób efektywny, tani i ekologiczny. Ważny jest odpowiedni dobór paliwa do urządzenia, a im lepsza jego jakość, tym większe korzyści dla użytkownika i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Dlaczego warto inwestować w paliwa węglowe wysokiej jakości, ze sprawdzonego źródła?
Z tych samych powodów, dla których kupujemy dobrą benzynę na sprawdzonych stacjach. Chcąc efektywnie wytwarzać ciepło powinniśmy zwracać uwagę na jakość paliw, którymi zasilamy nasze kotły. Kupując węgiel nie należy się sugerować powszechnie stosowaną nazwą „eko-groszek”, lecz trzeba wybierać markowe paliwa kwalifikowane, np.: RETOPAL® ekogroszek i PIEKLORZ® ekogroszek. Zwracają na to uwagę zarówno producenci kotłów grzewczych, jak i Kompania Węglowa S.A., która jest największym producentem węgla w Europie. Dokonując zakupów najlepiej udać się do autoryzowanego sprzedawcy KW S.A, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.kwsa.pl.
Co znaczy określenie „paliwa kwalifikowane”? Są to węgle o ściśle określonych parametrach fizykochemicznych, których spalanie zapewnia właściwą pracę kotłów grzewczych, pozwalając osiągnąć ich maksymalną sprawność przy zachowaniu obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska. Spełnienie przez paliwo węglowe kryteriów kwalifikacyjnych potwierdzane jest certyfikatem „Świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydawanym przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Węgle nie posiadające takiego certyfikatu, nie spełniają przyjętych kryteriów kwalifikacyjnych, a ich sprzedawanie pod nazwą „eko-groszek” można traktować jako nadużycie.
W społeczeństwie rośnie świadomość ekologiczna i wielu inwestorów dokonuje wyboru systemu grzewczego kierując się tą ideą. Czy współczesne paliwa węglowe można sklasyfikować jako ekologiczne?

Oczywiście. Węgiel wciąż jest najtańszym źródłem ciepła w naszych domach, a nowoczesne kotły automatyczne gwarantują jego czyste i wysokosprawne spalanie. Potwierdzeniem tego faktu jest nie tylko ogromna popularność węglowych systemów grzewczych, ale także możliwość uzyskania dofinansowania na ich zakup ze środków Funduszy Ochrony Środowiska. O ekologiczności paliwa nie decyduje tylko jego rodzaj, ale przede wszystkim to czy spalamy je w optymalnie dobranych, wysokosprawnych urządzeniach. W ramach działań porządkujących rynek paliw ekologicznych Kompania wdrożyła ofertę paliw kwalifikowanych i dotychczas uzyskała certyfikaty ekologiczne dla następujących paliw węglowych: RETOPAL® ekogroszek, PIEKLORZ® ekogroszek oraz BORUTA® Gk., których nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi podlegającymi ochronie prawnej.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *