Nagrzewnice gazowe

Nagrzewnice gazowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymaga się szybkiego ogrzania pomieszczenia, przy zastosowaniu energooszczędnych urządzeń.

Fot. 1. Trwałość w nowoczesnych nagrzewnicach gazowych uzyskano dzięki korpusowi malowanemu proszkowo. Obudowa nie nagrzewa się. Fot. MasterFot. 1. Trwałość w nowoczesnych nagrzewnicach gazowych uzyskano dzięki korpusowi malowanemu proszkowo. Obudowa nie nagrzewa się.
Fot. Master

Nagrzewnice gazowe są szczególnie przydatne przy nadmuchu ciepłego powietrza w ciągach komunikacyjnych. Wybrać możemy pomiędzy modelami przenośnymi lub stacjonarnymi. Dostępne na rynku nagrzewnice wyróżnia także wyposażenie w przewody odprowadzające spaliny lub ich brak. Spektrum zastosowań nagrzewnic gazowych jest bardzo obszerne. Obejmuje ono bowiem na przykład ogrzewanie magazynów, warsztatów, kościołów, tuneli, hal produkcyjnych, szklarni czy też obiektów podczas prowadzenia prac budowlanych.

Do bezpieczeństwa użytkowania nagrzewnicy przyczynia się przede wszystkim silnik z wyłącznikiem termicznym i termostatem przegrzania. Rzecz jasna w wielu modelach zastosować możemy dodatkowy termostat pomieszczeniowy. Trwałość urządzenia z pewnością poprawi korpus malowany proszkowo. Obudowa nie nagrzewa się, obsługa nie jest skomplikowana a modele przenośne niejednokrotnie wyposażone są w koła – to najważniejsze cechy dostępnych na rynku nagrzewnic zasilanych gazem. Ich moc mieści się w zakresie od 9 do ponad 140 kW.

REKLAMA


Co nowego

W nowoczesnych nagrzewnicach uwzględniono szereg rozwiązań, dzięki którym zyskuje się podwyższony komfort, bezpieczeństwo oraz niskie koszty eksploatacji urządzenia. Zwróćmy uwagę na wysoką sprawność cieplną. Jest ona uzyskana dzięki zastosowaniu odpowiedniego palnika oraz sprawnego wymiennika ciepła, który niejednokrotnie jest wykonany ze stali nierdzewnej. Kluczowe miejsce zajmuje modulowana moc cieplna. Jest ona bowiem zmieniana, w zależności od warunków, przy pomocy elektronicznego termostatu. Nie bez znaczenia pozostaje obniżony poziom hałasu. W wielu modelach nagrzewnic osiągnięto go dzięki zastosowaniu palnika nadmuchowego. Na obniżony poziom hałasu wpływ mają także niskoobrotowe wentylatory nadmuchowe. Nowoczesne nagrzewnice to urządzenia bazujące na kondensacji. Tym sposobem wyższa jest sprawność urządzenia. Dzięki dobrym warunkom mieszania gazu i powietrza, zredukowana jest emisja zanieczyszczeń. Za przygotowanie odpowiedniej mieszanki gazowo powietrznej odpowiedzialny jest mikser. Jest on w nagrzewnicy tak dobrany, w zależności od rodzaju gazu, aby zapewniał optymalną ilość powietrza. Pamiętać należy, aby miksera nie poddawać modyfikacjom.

Sterowanie

W dostępnych na rynku nagrzewnicach modulacja mocy palnika odbywa się na dwa sposoby- za pomocą regulacji obrotów wentylatora oraz w oparciu o sterownik. W pierwszym przypadku regulację uzyskano poprzez procentową zmianę obrotów wentylatora, wdmuchującego mieszankę gazową, a co za tym idzie, zmienia się moc urządzenia.

Fot. 2. Gazowe nagrzewnice wiszące cechują się cichą pracą oraz niewielkimi rozmiarami. Spaliny odprowadzane są na zewnątrz przewodem pionowym lub poziomym ponad dach. Fot. FlowairFot. 2. Gazowe nagrzewnice wiszące cechują się cichą pracą oraz niewielkimi rozmiarami. Spaliny odprowadzane są na zewnątrz przewodem pionowym lub poziomym ponad dach.
Fot. Flowair

Wybrać możemy pomiędzy sterownikiem manualnym a automatycznym. Wersje manualne wyposaża się w termostat elektroniczny, włącznik oraz przełącznik trybu pracy. W nieco bardziej zaawansowanych modelach przewidziano kontrolki trybu pracy oraz blokady, a także możliwość ustawienia temperatury dziennej i nocnej w pomieszczeniu. W razie potrzeby skorzystajmy z możliwości zaprogramowania temperatury przeciwzamarzaniowej. W niektórych modelach istnieje możliwość wykonania resetu ustawień urządzenia. Przydatne rozwiązanie stanowi włącznik pracy wentylatorów w tryb ciągły. Komfort użytkowania poprawi czasowy programator pracujący w cyklu tygodniowym. Zaawansowane sterowniki bazują na cyfrowej transmisji danych. Istnieje wtedy możliwość ustawienia trzech poziomów temperatury. Użytkownik jest informowany o ewentualnych błędach w pracy urządzenia.

Szybko nagrzać

Nagrzewnice gazowe o wydajności przekraczającej 140 kW sprawdzą się w przypadku konieczności szybkiego podwyższenia temperatury dużych powierzchni, takich jak magazyny, warsztaty czy też hale wystawowe. Urządzenia tego typu bardzo często używane są podczas prac na budowach, szczególnie w przypadku nagłego spadku temperatury, zagrażającego wykonaniu pilnych prac budowlanych. Zyskuje się więc niezależność prac od warunków zewnętrznych. W nagrzewnicach o dużych wydajnościach przewiduje się taką konstrukcję mocującą palnik, która w razie konieczności pozwala na szybką jego wymianę. Na uwagę zasługuje bardzo niska utrata spalin, zapewniająca optymalną, a zarazem wysoką wydajność spalania. Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia nagrzewnicy w szyny do podnoszenia wózkiem widłowym.

Fot. 3. Nagrzewnice gazowe mogą nadać pomieszczeniu dodatkowych walorów estetycznych. Fot.: RoburkFot. 3. Nagrzewnice gazowe mogą nadać pomieszczeniu dodatkowych walorów estetycznych.
Fot. Roburk

Nagrzewnice wiszące

Nagrzewnice gazowe dostępne są również w wersji wiszącej. Ich moc przewiduje najczęściej możliwość ogrzewania obiektów o średniej kubaturze. W razie potrzeby zastosować można modele, które zostały zaprojektowane z myślą o niskich pomieszczeniach i montażu sufitowym. W modelach wiszących przewiduje się szczelną komorę spalania a także przeponowy wymiennik ciepła typu spaliny-powietrze. Tym sposobem zyskuje się czystość ogrzanego powietrza. Istotną rolę odgrywa kierownica powietrza. Strumień ciepła można więc skierować według indywidualnych preferencji użytkowników pomieszczenia. Do odprowadzania spalin przeznaczone są dwa otwory w obudowie. Przewidziano również otwór do czerpania powietrza, niezbędnego w procesie spalania gazu. Spaliny odprowadzane są na zewnętrz przewodem pionowym lub poziomym ponad dach. Kluczowe miejsce zajmuje obudowa, która jest izolowana zarówno termicznie jak i akustycznie. Nowoczesne nagrzewnice wiszące cechują się niewielkimi rozmiarami i cichą pracą. Na uwagę zasługuje również niski pobór energii elektrycznej.

Jak dobrze wybrać

Chcąc wybrać optymalną nagrzewnicę do obiektu należy określić zapotrzebowanie na moc grzewczą w danym pomieszczeniu. Jak wiemy jest ono zależne od wielu czynników, takich jak poziom izolacji przegród budowlanych, oczekiwana temperatura powietrza w pomieszczeniu oraz temperatura obliczeniowa dla danego regionu, która jest ustalana zgodnie z normą PN 82/B-02403. W procesie doboru musimy znać powierzchnie i wysokość budynku. Określmy również poziom jego izolacyjności. Budynek może bowiem cechować się dużymi stratami ciepła, średnią lub podwyższoną izolacyjnością ścian.

Podłączenie i konserwacja

Podłączając nagrzewnicę pamiętajmy, że dla zabezpieczenia urządzenia przed cząstkami stałymi należy zainstalować filtr gazowy za zaworem odcinającym. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdźmy szczelność instalacji gazowej. Upewnijmy się czy aby na pewno nagrzewnica jest dostosowana do współpracy z gazem jaki jest obecny w sieci zasilającej. Rzecz jasna nie bez znaczenia pozostaje zgodność ciśnienia gazu w instalacji z tym, które na tabliczce znamionowej urządzenia podane jest jako dopuszczalne. Sprawdźmy także poprawność podłączenia elektrycznego. Po uruchomieniu palnika upewnijmy się, czy zapłon działa poprawnie. Róbmy to najlepiej przy minimalnej mocy palnika. W przypadku trudności z uruchomieniem urządzenia należy skorygować nastawy na elektrozaworze. Ważne jest, aby palnik nie wpadał w rezonans. Przy pierwszym uruchomieniu powinna być przeprowadzona analiza spalin, celem oceny poprawności spalania.

Fot. 4. Istotną rolę odgrywa również odpowiednie sterowanie nagrzewnicą. Komfort użytkowania zapewni automatyczny sterownik z termostatem. Fot. GTKFot. 4. Istotną rolę odgrywa również odpowiednie sterowanie nagrzewnicą. Komfort użytkowania zapewni automatyczny sterownik z termostatem.
Fot. GTK

Nagrzewnice wiszące

Co prawda nowoczesne nagrzewnice gazowe są urządzeniami bezobsługowymi to jednak pamiętajmy o okresowej ocenie ich stanu technicznego. Jeżeli nagrzewnica wyposażona jest filtr powietrza to sprawdzajmy jego czystość. W przypadku zabrudzenia filtra może dojść do jego zatkania a w konsekwencji przegrzania urządzenia. W ramach okresowego przeglądu sprawdźmy stan elektrod oraz końcówek spalających. Jeżeli są one zabrudzone to wyczyśćmy je. Kontroli powinno zostać również poddane ciśnienie gazu na palniku. Nie bez znaczenia pozostaje drożność przewodów spalinowych i powietrznych. Ważna także szczelność instalacji gazowej.

W pomieszczeniu, gdzie będzie funkcjonowała nagrzewnica gazowa, przewidziano wentylację mechaniczną, wyciągi lub urządzenia, które mogą wytworzyć podciśnienie należy bezwzględnie stosować czerpnie powietrza. Powinniśmy przewidzieć odpowiednią wentylację nawiewno- wywiewną, która jest niezbędna w zależności od typu instalacji spalinowo – powietrznej. Pamiętajmy także, aby przy montażu nagrzewnicy uwzględnić bezpieczne strefy w stosunku do materiałów palnych. Zwraca się uwagę na zachowanie minimalnych odległości montażowych. Jeżeli nagrzewnica będzie wyposażona w filtr powietrza musimy przewidzieć możliwość jego wysunięcia. Od strony palnika pozostawmy strefę obsługi. Jeżeli w pomieszczeniu będzie pracowało kilka nagrzewnic, powinny być one ustawione naprzemienne. Zwróćmy uwagę, że na rynku oferowane są modele nagrzewnic, które instaluje się w pobliżu drzwi lub bram celem wytworzenia bariery dla napływającego powietrza.

Chcąc zapewnić optymalne warunki pracy nagrzewnicy pamiętajmy, aby strumień ciepła nie był bezpośrednio kierowany na ludzi. Ciepło podczas przepływu nie powinno również natrafiać na przeszkody, takie jak na przykład filary czy też słupy.

W ramach podsumowania warto dodać, że nowoczesne nagrzewnice są proste zarówno w obsłudze jak i konserwacji. Opcjonalnie zastosować można automatyczny sterownik i termostat. Istotną rolę odgrywa regulowana moc wyjściowa. Przydadzą się także specjalne przewody gazowe, dzięki którym możliwe jest podłączenie kilku butli gazowych.

W nagrzewnicach modulacja mocy palnika może bazować na regulacji obrotów wentylatora lub opierać się na sterowniku. Jak wiemy – to drugie rozwiązanie zapewni nam większy komfort cieplny. Nagrzewnice w wersji wiszącej najczęściej przewiduje się w procesie związanym z ogrzewaniem obiektów o średniej kubaturze. Podczas czynności związanych z okresową oceną stanu technicznego nagrzewnicy sprawdźmy czystość filtra gazu i powietrza. Oczywiście należy okresowo kontroli poddawać szczelność instalacji gazowej.

Damian Żabicki

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Najnowsze