Ogrzewanie przestrzeni otwartych w systemie Kisan

Niskotemperaturowy system grzewczy Kisan do ogrzewania powierzchni otwartych stosuje się w obiektach sportowych (boiska piłkarskie), pod jezdniami, chodnikami, parkingami, podjazdami, lądowiskami i tarasami.

W systemie Kisan została wykonana między innymi instalacja ogrzewania płyty stadionu Arena Slavutycz w Zaporożu - Ukraina W systemie Kisan została wykonana między innymi instalacja ogrzewania płyty stadionu Arena Slavutycz w Zaporożu – Ukraina

Ogrzewanie powierzchni otwartych ma na celu:
– roztopienie śniegu lub lodu
– osuszenie powierzchni
– utrzymanie stałej temperatury i niedopuszczenie do oblodzenia powierzchni

Zakłada się utrzymanie temperatury powierzchni ogrzewanej na poziomie +1÷ +5°C.
Gęstość strumienia ciepła przekazywanego od powierzchni do powietrza zależy od przewodności cieplnej warstw nad rurami, temperatury powietrza i prędkości wiatru. Przy orientacyjnych obliczeniach przyjmuje się zapotrzebowanie mocy 150 W/m2 powierzchni.
Do ogrzewań powierzchni otwartych stosuje się najczęściej rury wielowarstwowe o średnicach 20 i 25 mm, rzadziej o średnicy 16 mm – przy małych powierzchniach (tarasy, otwarte myjnie samochodowe). System Kisan oferuje w tym celu rury PEX-Al.-PE80, PEX-Al.-PEX oraz PERT-Al.-PE80 (w ostatnim przypadku tylko średnica Dn 16).
Rury zasilane są przez wymiennik ciepła – czynnikiem grzewczym jest roztwór wodny glikolu, aby zapobiec zamrożeniu instalacji podczas przerw w ogrzewaniu lub przy dużych mrozach.
Temperaturę zasilanie instalacji przyjmuje się w zakresie 30÷55°C. (dla powierzchni trawiastych do 45°C). Zalecana różnica temperatur zasilenie/ powrót – 15°C.

REKLAMA


Konstrukcja ogrzewania powierzchni

Pod instalacją z reguły nie stosuje się izolacji cieplnej, co zwiększa straty ciepła do gruntu i bezwładność ogrzewania. W praktyce oznacza to konieczność ogrzewania w trybie ciągłym.
Rury mocowane są w listwach montażowych i umieszczone w warstwie betonu, betonu z piaskiem lub piasku. Ze względu na znacznie mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła przez piasek (dodatkowo zmniejszający się w trakcie wysychania piasku podczas ogrzewania), w tym przypadku należy zwiększyć temperaturę zasilania lub zmniejszyć odstępy między rurami. W związku z tym nie zaleca się układania ogrzewania w warstwie piasku pod szczelną nawierzchnią z kostki betonowej lub kamiennej. Lepiej zastosować w tym przypadku warstwę betonu z rurami pod kostką. (rys. 1)

Rys. 1. Ogrzewanie powierzchni z kostką Opis rysunku: 1- kostka 6 do 10; 2 - piasek z betonem / beton; 3 - rura; 4 - listwa montażowa; 5 - posypka wyrównawcza 2-5 cm; 6 - grunt Rys. 1. Ogrzewanie powierzchni z kostką.
Opis rysunku: 1- kostka 6 do 10; 2 – piasek z betonem / beton; 3 – rura; 4 – listwa montażowa; 5 – posypka wyrównawcza 2-5 cm; 6 – grunt
Rys. 2. Ogrzewanie boiska. Opis rysunku: 1- trawnik; 2 - warstwa nośna trawnika 10 cm; 3 - warstwa drenażu 12 cm; 4 - rura; 5 - listwa montażowa; 6 - posypka wyrównawcza 2-5 cm; 7 - grunt; 8 - drenaż Rys. 2. Ogrzewanie boiska.
Opis rysunku: 1- trawnik; 2 – warstwa nośna trawnika 10 cm; 3 – warstwa drenażu 12 cm; 4 – rura; 5 – listwa montażowa; 6 – posypka wyrównawcza 2-5 cm; 7 – grunt; 8 – drenaż
 

Ogrzewanie boisk piłkarskich

Ogrzewanie płyty stadionu ma na celu zapobieganie zamarzaniu i utrzymywaniu się śniegu na powierzchni (rys. 2). Najczęściej stosuje się w tym przypadku rury o średnicy 25 mm ułożone na głębokości około 20 cm, aby nie zakłócić przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych murawy. Temperatura zasilenia wynosi 35°C÷40°C i nie powinna przekraczać 45°C. Dla boiska o standardowej wielkości wymagana moc cieplna źródła wynosi 1,5÷2,0 MW. Ogrzewanie boiska wymaga współpracy z drenażem odprowadzającym nadmiar wody.
W systemie Kisan została wykonana między innymi instalacja ogrzewania płyty stadionu Arena Slavutycz w Zaporożu – Ukraina Przy dużej powierzchni ogrzewanej, również w przypadku boisk piłkarskich, przewody grzejne zasilane są z kolektorów o dużych średnicach. Ze względu na brak zaworów regulacyjnych zaleca się podłączenie kolektorów w układzie Tichelmanna, aby zapewnić równomierne zasilenie przewodów. Przykłady rozwiązań układów Tichelmanna – (rys. 3).

Rys 3. Przykłady rozwiązań układów Tichelmanna Rys 3. Przykłady rozwiązań układów Tichelmanna

Podgrzewanie gruntu pod chłodniami (mroźniami) przemysłowymi

Ogrzewanie pod chłodniami (mroźniami) ma na celu niedopuszczenie do zamarznięcia gruntu pod chłodnią, co może uszkodzić fundamenty i zagrozić stabilności konstrukcji hali chłodni. Najczęściej stosuje się do tych celów rury wielowarstwowe o średnicy 20 mm, ułożone w warstwie „chudego betonu” pod warstwą izolacji chłodni, w odstępach co 40-50 cm. Czynnikiem grzewczym jest roztwór wody z glikolem. Zalecana temperatura zasilania 25÷35°C. W większych obiektach stosuje się zasilenie rur grzewczych z rozdzielaczy o dużych średnicach podłączonych w układzie Tichelmanna, w mniejszych obiektach – wężownice o długości rury maksymalnie 150 m, zasilone ze standardowych rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.
W systemie Kisan do podgrzewania gruntu stosuje się rurę PEX-Al.-PE80 lub tzw. rurę ogrodniczą PE-Al.-PE w kolorze srebrnym.

mgr inż. Włodzimierz Mroczek

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *