Radiowy system sterowania ogrzewaniem włoskiej firmy PERRY

Rosnące ceny ogrzewania mieszkań stanowią poważny wydatek z budżetu każdej rodziny. Włoska firma PERRY od 30–tu lat specjalizująca się w technice grzewczej jest producentem nowoczesnego radiowego systemu termoregulacji PDA Energy.

Radiowy system sterowania ogrzewaniem włoskiej firmy PERRY Fot. 1 Fot. 1

System ten dzięki optymalizacji procesów grzania poszczególnych grzejników, jak również stref grzewczych przyczynia się do znacznego ograniczenia tych kosztów oraz zapewnia komfortową temperaturę w pomieszczeniach podczas obecności lokatorów.

Ponieważ transmisja danych między aparatami systemu odbywa się drogą radiową (868,35 MHz), montaż systemu nie wymaga przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych i elektroinstalacyjnych, a nawet może być przeprowadzony przez samego użytkownika. Zasięg transmisji radiowej w budynkach wynosi ok. 30 m. W najprostszej postaci system składa się z termostatów radiowych (typ. 1TXTETX03 fot. 1) lub chronotermostatów (1TXCRTX03 fot. 2) zasilanych bateryjnie, umieszczonych w poszczególnych strefach grzewczych i aparatów wykonawczych zainstalowanych na zaworach grzejników (typ 1TX VTRX01/3 fot. 3). W takiej konfiguracji poszczególne termostaty radiowe regulują pracą grzejników w poszczególnych pomieszczeniach, natomiast nad pracą całego systemu może dodatkowo sterować jeden lub kilka chronotermostatów radiowych pracujących w trybie „MASTER” w stosunku do poszczególnych radiowych aparatów wykonawczych zainstalowanych na grzejnikach.

REKLAMA


{jumi [plugins/content/jumi/porady.html]}

Radiowy system sterowania ogrzewaniem włoskiej firmy PERRY Fot. 2 Fot. 2

Chronotermostat jest programowanym termostatem, który użytkownik swobodnie programuje ustawiając w trybie tygodniowym czasookresy ogrzewania dla temperatury komfortowej, kiedy lokatorzy są w domu, obniżonej tzw. ekonomicznej, kiedy lokatorzy są nieobecni lub śpią i przeciwzamrożeniowej (np. podczas urlopu). Praca chronotermostatu nadrzędnego w trybie „MASTER” polega na tym, że w czasookresach zaprogramowanej temperatury komfortowej steruje on ogrzewaniem własnej strefy, a ogrzewanie w pozostałych strefach jest regulowane przez termostaty strefowe. Natomiast podczas zaprogramowanych czasookresów temperatury obniżonej i przeciwzamrożeniowej przejmuje on sterowanie we wszystkich przypisanych mu strefach i odpowiednio obniża w nich temperaturę oszczędzając jednocześnie energię cieplną.

Radiowy system sterowania ogrzewaniem włoskiej firmy PERRY Fot. 3 Fot. 3

Ponieważ w tej konfiguracji wszystkie urządzenia mają własne zasilanie bateryjne lub akumulatorowe do uruchomienia tego systemu nie trzeba przeprowadzać żadnych prac elektroinstalacyjnych i budowlanych. System można zainstalować na istniejącej instalacji CO wyposażonej w zawory termostatyczne. Stosując inne urządzenia odbiorcze sygnału wyposażone w wyjścia będące stykami bezpotencjałowymi 250V lub 24V można bezpośrednio sterować elektrozaworami zainstalowanymi w skrzynkach rozdzielczych CO.

Urządzenia te wyposażone są w dodatkowe wyjście przekaźnikowe, które wykorzystuje się do wyłączenia pompy cyrkulacyjnej, CO lub pieca w czasookresach, gdy wszystkie zawory są zamknięte. Typowym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie odbiornika (typ 1TX RX0801/P), do którego podłączamy panel z przekaźnikami sterującymi zaworami elektromagnetycznymi. Panel z przekaźnikami jest przystosowany do montażu w skrzynce rozdzielczej CO (fot. 4). Mamy do wyboru trzy wersje panelu z czterema, sześcioma i ośmioma przekaźnikami + dodatkowy przekaźnik do sterowania pompą cyrkulacyjną lub piecem. Do panela podłączamy zawory elektromagnetyczne zainstalowane bezpośrednio na zaworach termostatycznych stref grzewczych. Instalacja między panelem a odbiornikiem jest czterożyłowa, dwie żyły to sieć komunikacyjna BUS i pozostałe dwie żyły to zasilanie 18V AC odbiornika sygnału radiowego.

Radiowy system sterowania ogrzewaniem włoskiej firmy PERRY Fot. 4 Fot. 4

Panel z przekaźnikami zasilany jest napięciem 230V AC lub 24V AC. W tym przykładzie analogicznie jak w poprzednim termostaty strefowe regulują ogrzewaniem w poszczególnych strefach według indywidualnych nastaw, oraz można zastosować chronotermostaty, które będą masterami w stosunku do dowolnie wybranych stref. Zastosowanie tego rozwiązania wymaga przeprowadzenia prostych prac elektroinstalacyjnych i powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego fachowca. Pozostałe odbiorniki jednostrefowy (typ 1TX RX01/P) i dwustrefowy (typ 1TX RX02/P) są wyposażone w przekaźniki i mogą bezpośrednio sterować zaworami elektromagnetycznymi lub piecem CO. Zgodnie z opinią producenta zastosowanie systemu PDA Energy oraz prawidłowe zaprogramowanie chronotermostatów będących masterami przyczynia się do oszczędności energii cieplnej w granicach 20%….25%. Wszystkie aparaty są wykonane zgodnie ze standardami UE i posiadają odpowiednie certyfikaty. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, a serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia firma ISTPOL.

mgr inż. Bogdan Mędrek

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *