Rury Kisan PERT-AL-PE80

Zgodnie z oczekiwaniami klientów i w ślad za rozwojem ogrzewań niskotemperaturowych, wprowadzamy nowy typ rur wielowarstwowych PERT-AL-PE80. Zastosowanie w konstrukcji rury polietylenu PERT, o podwyższonej wytrzymałości na temperaturę, pozwoliło na zmniejszenie kosztów produkcji w stosunku do PEX.

Rury Kisan PERT-AL-PE80

Nasze 20-letnie doświadczenie oraz badania laboratoryjne uzasadniają wybór najbardziej odpowiedniego do ogrzewań płaszczyznowych materiału PERT typu II o symbolu DOWLEX 2388 oraz na warstwę osłonową polietylenu PE 80. Aluminium, z jakiego wytwarzana jest podstawa konstrukcji rury, jest najwyższej jakości, stosowane od lat w innych rurach Kisan.

Właściwości jakościowe

Odporność na korozję i zarastanie kamieniem. Okres eksploatacji instalacji ponad 50 lat w przeciętnych warunkach użytkowania. Odporność na przenikanie gazów (antydyfuzyjność 100%). Mały współczynnik rozszerzalności liniowej, co za tym idzie mniejsze trudności z kompensacją wydłużeń termicznych. Odporność na uderzenia hydrauliczne. Brak pamięci kształtu. Rury można wyginać w sposób trwały. Łatwość w układaniu pętli ogrzewania. Mniej spinek. Łatwość profilowania pozwalająca omijać elementy konstrukcyjne budynku. Krótki czas montażu dzięki prostym i pewnym połączeniom zaciskowym i zaprasowywanym. Mała chropowatość bezwzględna, a co za tym idzie – niskie opory przepływu. Możliwość stosowania płynów niezamarzających. Rury PERT-AL-PE80 są bardziej plastyczne i łatwiejsze w kształtowaniu w stosunku do innych rozwiązań np. PEX. Ułatwia to montaż ogrzewania podłogowego i podłączanie do rozdzielacza.

REKLAMA


Parametry pracy instalacji wykonanych z rur PERT-ALPE80

Temperatura robocza 70°C
Ciśnienie robocze 10 bar
Zastosowanie rur Kisan PERT-AL-PE80
Instalacje płaszczyznowe – ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe. Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej.
Właściwości fizyczne rur
Współczynnik przewodności cieplnej: 0,45 W/m·K
Współczynnik rozszerzalności liniowej: 25 x 10–6 K–1
Gęstość: 0,93 g/cm3
Chropowatość bezwzględna: 0,003–0,005 mm

www.kisan.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *