System ogrzewania podłogowego Fonterra Reno – idealne rozwiązanie przy remontach

Ze względu na doskonały komfort termiczny i wysoką wydajność systemy ogrzewania powierzchniowego stają się coraz bardziej popularne. Do tej pory rozwiązanie to stosowane było głównie w nowych budynkach. Dzięki systemowi Fonterra Reno firmy Viega ogrzewanie podłogowe może być łatwo instalowane także tam, gdzie dokonujemy remontów.

Płyty systemowe Fonterra Reno wypełniają pomieszczenie co do centymetra, a taśma brzegowa zapewnia konieczną możliwość dylatacji. Płyty systemowe Fonterra Reno wypełniają pomieszczenie co do centymetra, a taśma brzegowa zapewnia konieczną możliwość dylatacji.

Istnieje kilka ważnych powodów, aby zamiast klasycznych grzejników zastosować system powierzchniowej wymiany ciepła:

  • Dzięki zasadzie promieniowania zamiast konwekcji, z którą mamy do czynienia przy standardowych grzejnikach, nie ma zawirowań powietrza i kurzu. Poprawia to komfort termiczny, mieszkańcy są zdrowsi i nawet alergicy wrażliwi na kurz domowy mogą swobodnie oddychać.
  • Ze względu na niższą temperaturę zasilania ogrzewanie podłogowe wymaga mniejszego wkładu energii. System ten może być więc doskonale eksploatowany w połączeniu z pompą ciepła.
  • Dzięki równomiernemu promieniowaniu ciepła temperatura pomieszczenia może być niższa o około 2 kelwiny bez utraty komfortu, co pozwoli również zaoszczędzić energię. Obniżenie temperatury pomieszczenia o tylko 1 stopień powoduje natychmiastowy spadek kosztów zużycia o 6%!
Rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym jest bardziej równomierne niż w pomieszczeniu z grzejnikami radiacyjnymi. Dlatego jest ono odbierane jako znacznie przyjemniejsze. (Ilustracja: Viega) Rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym jest bardziej równomierne niż w pomieszczeniu z grzejnikami radiacyjnymi. Dlatego jest ono odbierane jako znacznie przyjemniejsze. (Ilustracja: Viega)
Dzięki dopasowanym systemom, takim jak program Fonterra Reno, nie ma trzeba rezygnować z komfortu oszczędzającego energię ogrzewania podłogowego również przy remoncie starych budynków. (Zdjęcia: Viega) Dzięki dopasowanym systemom, takim jak program Fonterra Reno, nie ma trzeba rezygnować z komfortu oszczędzającego energię ogrzewania podłogowego również przy remoncie starych budynków. (Zdjęcia: Viega)
 

Nie tylko w nowych budynkach

Przyczyn stosowania tego wariantu ogrzewania pomieszczeń praktycznie wyłącznie w nowych budynkach lub przy generalnych remontach należy szukać przede wszystkim w konstrukcji wielu typowych, spotykanych na rynku systemów. Są one z reguły wyposażone w płytę zatrzaskową lub izolacyjną, stanowiącą podstawę do montażu w jastrychu grzewczym, czyli są przeznaczone do zabudowy mokrej. Należy się więc liczyć z dużą masą systemu i wysokością zabudowy. Te czynniki tylko w wyjątkowych wypadkach są zgodne z obciążalnością podłogi i istniejącą wysokością pomieszczeń w starych budynkach: do konstrukcji konwencjonalnego ogrzewania podłogowego typu A – to znaczy pływającej płyty jastrychowej z rurami wodnymi w jastrychu nad warstwą izolacyjną – standardowo wymagane jest 65 mm jastrychu. Powoduje to nie tylko odpowiednie zmniejszenie wysokości pomieszczenia, lecz także dodatkowo obciąża podłogę o ok. 130 kg/m². W przypadku starych budynków, zwłaszcza tych ze stropami na drewnianych belkach o dużej rozpiętości, może to powodować problemy statyczne.

W płytach głowicowych Fonterra Reno w obszarze przyściennym następuje zwrot rury polibutenowej, przez którą przepływa woda. W płytach głowicowych Fonterra Reno w obszarze przyściennym następuje zwrot rury polibutenowej, przez którą przepływa woda.
Do montażu płyt systemowych Fonterra Reno o grubości 18 mm, wykonanych z gipsu wzmocnionego, wystarczy jedna osoba. Do montażu płyt systemowych Fonterra Reno o grubości 18 mm, wykonanych z gipsu wzmocnionego, wystarczy jedna osoba.
 

Rozwiązaniem tych problemów jest suchy system ogrzewania podłogowego Fonterra Reno. Gotowe do montażu płyty systemowe z gipsu wzmocnionego są bardzo lekkie, mają wysokość tylko 18 mm i mogą być instalowane nawet w takich budynkach, w których nie można wprowadzać wilgoci. Ponieważ w przypadku Fonterra Reno nie ma konieczności nagrzewania masywnej warstwy, rozprowadzającej obciążenie, system ten z umieszczonymi blisko powierzchni obwodami grzewczymi odznacza się krótkim czasem reakcji przy znacznie niższej temperaturze pracy.

Wysokość zabudowy tylko 21 mm

Podstawowym warunkiem instalacji systemu renowacyjnego, jak w przypadku każdego innego systemu ogrzewania podłogowego, jest wystarczająca nośność podłoża oraz jego płaskość zgodnie z obowiązującymi normami. Jeżeli te wartości nie zostaną osiągnięte, standardowo stosowane są samoniwelujące masy kompensacyjne.

Przy drobnych remontach można zainstalować system Fonterra Reno o grubości tylko 21 mm bezpośrednio na starych płytkach podłogowych. Przy drobnych remontach można zainstalować system Fonterra Reno o grubości tylko 21 mm bezpośrednio na starych płytkach podłogowych.
Przy instalacji na istniejącej podłodze, która nie zapewnia izolacji, pod płyty systemowe Fonterra należy położyć płyty izolacyjne PCI o grubości 6 mm. Przy instalacji na istniejącej podłodze, która nie zapewnia izolacji, pod płyty systemowe Fonterra należy położyć płyty izolacyjne PCI o grubości 6 mm.
 

Przy drobnych remontach, gdzie zachowane zostają dotychczasowe płytki lub jastrych włącznie z izolacją – układane są wyłącznie płyty systemowe Fonterra Reno na kleju elastycznym. Po ułożeniu bardzo elastycznych rur polibutenowych 12 x 1,3 mm w wyfrezowanych rowkach płyt systemowych, powierzchnię wyrównuje się tym samym klejem. Następnie kładziona jest tkanina zbrojeniowa, chroniąca przed późniejszymi pęknięciami płytek podłogowych. Dzięki temu można układać płytki bezpośrednio na system, mający grubość tylko 21 mm. Jeżeli w budynku nie ma izolacji podłogi, to wysokość struktury zwiększa się o niecałe 6 mm, gdyż przed montażem płyt systemowych konieczne jest położenie płyt z twardej pianki PCI. Zwłaszcza przy remoncie starych budynków ta warstwa izolacyjna o grubości 6 mm jest wystarczająca do osiągnięcia minimalnych oporów cieplnych wg EN 1264-4, gdyż można uwzględnić izolację, zapewnianą przez istniejące stropy.

Zamiast płytek na nowej podłodze można zastosować dowolną wykładzinę podłogową, np. laminat lub wykładzinę dywanową. W tym przypadku konieczna jest dodatkowa osłona Fermacell o grubości 10 mm, przyklejona i przykręcana w poprzek kierunku układania, która zapewnia odpowiednią wytrzymałość podłoża. Zgodnie z obowiązującymi normami obciążenie komunikacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych ze stropem musi wynosić 2,0 kN/m².

Rura polibutenowa jest bardzo elastyczna nawet w niskich temperaturach, dzięki czemu instalacja ogrzewania podłogowego nie stanowi problemu także w zimie. Rura polibutenowa jest bardzo elastyczna nawet w niskich temperaturach, dzięki czemu instalacja ogrzewania podłogowego nie stanowi problemu także w zimie.
Po ułożeniu płyt systemowych i głowicowych należy wcisnąć rurę polibutenową z rolki do wyfrezowanych rowków Po ułożeniu płyt systemowych i głowicowych należy wcisnąć rurę polibutenową z rolki do wyfrezowanych rowków
 

Ułatwienie dla instalatorów

Zgodna z normą konstrukcja systemu ogrzewania podłogowego Fonterra Reno jest projektowana przy pomocy CAD. Moduł konstrukcyjny, zintegrowany w oprogramowaniu Viega Viptool Engineering, jest opracowany tak, by zminimalizować ilość odpadów z cięcia na budowie. Oprócz liczby niezbędnych płyt systemowych Fonterra, program w oparciu o dokładny plan pomieszczenia oblicza także odpowiednią liczbę płyt czołowych i ich dokładne kontury. Płyty głowicowe, w których rura polibutenowa jest cofana od ściany lub niezbędnych wycięć w podłodze – na przykład pod wannę – mogą zostać więc odpowiednio obliczone przez projektanta. Stanowi to duże ułatwienie dla instalatora, gdyż odpada czasochłonne i żmudne dopasowywanie płyt na budowie.

Ponieważ płyty systemowe i głowicowe mają fabrycznie wyfrezowane rowki pod elastyczne rury polibutenowe, odstęp układania rur jest zawsze taki sam – 100 mm. Dopasowanie mocy grzewczej do obciążenia grzewczego w przypadku Fonterra Reno jest dokonywane przez regulację temperatury zasilania w zależności od temperatury otoczenia lub za pomocą ogranicznika temperatury powrotu, podłączonego do termostatu pomieszczenia.

Ponieważ Fonterra Reno jest systemem suchym, nie ma konieczności typowego w innych przypadkach wygrzewania betonu (do wysuszenia jastrychu). Zalecane jest tylko ograniczenie temperatury zasilania przy uruchomieniu do 25°C, aby umożliwić „odprężenie” płyt gipsowo-włóknowych. Następuje to po upływie jednego dnia, a następnie w razie potrzeby można eksploatować ogrzewanie podłogowe z wymaganymi temperaturami zasilania.

Źródło: Viega

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *