Systemy AquaFlow, AquaStore oraz SolarFlow

Mając na względzie aspekty związane z zabezpieczeniem dostaw ciepłej wody w sposób odpowiadający jej faktycznemu poborowi w przypadku znacznych i nierównomiernych rozbiorów cwu Alfa Laval zaprojektowała efektywne, ekonomiczne i łatwe w eksploatacji systemy AquaFlow, AquaStore oraz SolarFlow.

100-zabezpieczenie-dostaw-cieplej-wody-w-blokach-mieszkalnych-i-obiektach-uzytecznosci-publicznej

Systemy te są przeznaczone do stosowania w blokach mieszkalnych, obiektach sportowych, basenach, hotelach, szpitalach, szkołach, domach opieki i innych obiektach użyteczności publicznej.
W zależności od wymogów związanych ze składem chemicznym wody, korozją miedzi, zastosowaniem rur ocynkowanych, w systemach mogą zostać zainstalowane płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła, wymienniki lutowane miedzią lub wymienniki całkowicie wykonane ze stali kwasoodpornej (AlfaNova®).

Zasada działania

Strona pierwotna systemów AquaFlow i AquaStore może być połączona z różnymi źródłami ciepła, takim jak: sieć ciepłownicza (systemy z zaworami 2-drogowymi) lub lokalny kocioł, zbiornik gorącej wody po stronie pierwotnej, panele solarne (systemy z zaworami 3 lub 4-drogowymi).
Moduł AquaFlow po stronie wtórnej jest podłączony do instalacji zimnej wody i zapewnia dostawę ciepłej wody do punktu poboru, gdy tylko występuje na nią zapotrzebowanie.

REKLAMA


Zalety stosowania systemów AquaFlow, AquaStore, SolarFlow
• Ekonomiczne przygotowanie ciepłej wody.
• Gwarantowane dostawy ciepłej wody do punktów poboru w momencie wystąpienia na nią zapotrzebowania.
• Łatwy w programowaniu regulator temperatury i system regulacji.
• Eliminacja szoków termicznych.
• Ograniczenie odkładania się osadów kamiennych w instalacji.
• System całkowicie zmontowany wraz z okablowaniem elektrycznym, poddawany próbie ciśnieniowej i kalibrowany.
• Konstrukcja zgodna z CE 73/23 oraz PED CE 97/23 art. 3.3.

Moduł AquaStore po stronie wtórnej jest połączony z zasobnikiem cw i instalacją zimnej wody. Gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę odpowiada ilości dostarczanej energii, nie ma potrzeby pobierania ciepłej wody z zasobnika, gdyż sam wymiennik ciepła wystarcza do zapewnienia jej odpowiedniej ilości. Ciepła woda ze zbiornika jest pobierana tylko w tych okresach, kiedy zapotrzebowanie na nią jest wyższe od energii dostarczanej poprzez wymiennik. W takiej sytuacji dostępne natężenie przepływu ciepłej wody odpowiada sumie przepływu wody dostarczonej przez wymiennik oraz zgromadzonej w zasobniku. W przypadku gdy zasobnik zostanie opróżniony przed końcem okresu najwyższego zapotrzebowania na wodę, AquaStore zabezpiecza dostawy ciepłej wody użytkowej w ilości nominalnej odpowiadającej energii pobieranej przez wymiennik ciepła.

Systemy z zaworem 3- lub 4-drogowym pracują przy stałym przepływie i zmiennych temperaturach. W każdym przypadku temperatura wprowadzanego czynnika do wymiennika ciepła po stronie pierwotnej jest dostosowana do zapotrzebowania po stronie wtórnej. Takie rozwiązanie eliminuje występowanie szoków termicznych w wymienniku i ogranicza odkładanie się kamienia po stronie wtórnej wymiennika. Pompa po stronie pierwotnej (PP) zapewnia stałe natężenie przepływu przez wymiennik.

100-zabezpieczenie-dostaw-cieplej-wody-w-blokach-mieszkalnych-i-obiektach-uzytecznosci-publicznej_1 Schemat systemu AquaFlow firmy Alfa Laval z zaworem 2-drogowym z siłownikiem bezpośredniego działania

Systemy z zaworem 2-drogowym pracują z medium grzewczym o temperaturze wody sieciowej i zmiennym natężeniu przepływu. Zawór 2-drogowy podłączony do modułu sterującego gwarantuje, że właściwe natężenie przepływu a tym samym właściwa ilość energii jest dostarczana do wymiennika ciepła, co jest konieczne aby zapewnić stałą temperaturę wody po stronie wtórnej.
Systemy AquaFlow i AquaStore są dostępne z panelem sterowania (AquaBox).

Krystyna Libich-Gajda
Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *