skrzynki rozsączające


 • Dlaczego warto rozsączać wody deszczowe?

  Dlaczego warto rozsączać wody deszczowe?

  Woda jest surowcem naturalnym niezbędnym do życia a nie mającym substytutu. Dlatego też niezmiernie ważne jest racjonalne gospodarowanie tym limitowanym dobrem. W Polsce śródlądowe wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, estuaria, stawy i sztuczne zbiorniki wodne) stanowią jedynie około 3% powierzchni, zaś ilość i wysokość opadów atmosferycznych oraz zmienność przebiegu temperatury powodują, że dostęp do wody jest…

 • System skrzynek retencyjno- -rozsączających STORMBOX II

  System skrzynek retencyjno- -rozsączających STORMBOX II

  System skrzynek STORMBOX II przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających. Skrzynki STORMBOX II cechuje…

 • Systemy retencyjno – rozsączające: potrzebne czy nie?

  Systemy retencyjno – rozsączające: potrzebne czy nie?

  Śmiało można stwierdzić, że jeszcze kilkanaście lat temu nie przejmowaliśmy się zbytnio zagadnieniem rozsączania czy retencjonowania wody deszczowej z terenu. Inwestorom brakowało świadomości dotyczącej kwestii ekonomicznej oraz ekologicznej związanych z odpowiednimi systemami. Aktualnie jednak zamiast zastanawiać się, „jak najszybciej odprowadzić wodę z trawnika?”, myślimy, „jak można ją odprowadzić bezpiecznie dla posesji, użytkownika lub nawet z…

 • Systemy zagospodarowania wody deszczowej

  Systemy zagospodarowania wody deszczowej

  O zasadności wykorzystania deszczówki nie trzeba przekonywać – zmniejszenie zużycia wody pitnej o połowę jest wystarczającym argumentem. Inwestorzy są również świadomi konieczności stosowania instalacji rozsączających, które pozwalają na odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej. Aby jednak system retencyjno-rozsączający działał prawidłowo, musi zostać dobrze zaprojektowany i wykonany.

 • Systemy rozsączania i po deszczu!

  Systemy rozsączania i po deszczu!

  Systemy wykorzystania i odprowadzania wody deszczowej są niezbędne nie tylko w regionach o intensywnych opadach czy w przypadku obiektów użyteczności publicznej, ale również wszędzie tam, gdzie chcemy zaoszczędzić wodę, wykorzystując deszczówkę.


Najnowszy numer

 • Fachowy Instalator 3/2024