Wentylacja w budynkach energooszczędnych

Chcąc omówić zagadnienie wentylacji w dobie współczesnego energooszczędnego budownictwa, trzeba jasno stwierdzić, że nie ma innej alternatywy niż wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Główne zadania jakie powinna ona realizować to:
„„• musi być ciągła, pracować podczas naszej obecności, jak i nieobecności w domu,
„„• obsługiwać każde pomieszczenie, zapewniając stałą wymianę powietrza,
„„• zapewniać możliwość regulacji w celu dopasowania do tego co się dzieje w domu i warunków pogodowych,
„„• powinna być energooszczędna. Firma PRO-VENT już od wielu lat produkuje centrale wentylacyjne i ma w swojej ofercie centrale rekuperacyjne MISTRAL zarówno z wymiennikami krzyżowymi, jak i przeciwprądowymi.

Efektywność central wentylacyjnych

Podstawowym parametrem określającym efektywność central wentylacyjnych jest temperaturowa sprawność odzysku ciepła. Pro-Vent zawsze podaje charakterystykę, w formie wykresu, określającą sprawność odzysku w funkcji ilości powietrza, tak by instalator mógł przedstawić inwestorowi jasną ofertę i określić jakich zysków można oczekiwać przy zastosowaniu central Mistral. Żeby prawidłowo zbilansować wentylację w obiekcie dobrze jest znać takie parametry jak: temperatura i wilgotność względna obu strumieni oraz stosunek ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego. W zależności od parametrów powietrza (szczególnie wywiewanego) sprawność temperaturowa może się zmieniać od np. 30% do 90% i więcej! Ponieważ wymienniki płytowe wszystkich firm przeważnie maja strukturę kanalikową, gromadzący się w nich kondensat powoduje z czasem „zatykanie” części kanalików, a w konsekwencji znaczny spadek sprawności odzysku ciepła. Objawia to się spadkiem temperatury nawiewu oraz wzrostem oporów sekcji wywiewnej rekuperatora czyli rozbilansowaniem wentylacji. Wymienniki w centralach MISTRAL są tak zaprojektowane, żeby minimalizować niekorzystne zjawiska i by proces szronienia zachodził jak najwolniej, a rozmrażania jak najszybciej. Specjalnie dedykowane rekuperatory o odpowiednich gabarytach dla danych objętości wymian powietrza znacznie podnoszą parametry użytkowe central.

REKLAMA


 

Oryginalne rozwiązania chronią centrale i poprawiają energooszczędość

Fot. 2 Najbardziej nowatorskim pomysłem w dobie budownictwa energooszczędnego jest Geo System – połączenie systemu wentylacji mechanicznej z wysoko wydajnym gruntowym wymiennikiem ciepła. Na zdjęciu przykład gruntowego wymiennika ciepła firmy PRO-VENT wykonanego przez firmę Warebud.

W centralach MISTRAL ze względu na inną budowę rekuperatorów zastosowano system ochrony przeciwzamrożeniowej, który dopuszcza możliwość częściowego szronienia wymiennika. System działa pulsacyjnie z dużym opóźnieniem i jest sterowany procesorowo. To oryginalne rozwiązanie firmy PRO-VENT umożliwia wysokosprawną pracę podczas mrozów. W centralach MISTRAL DUO i MISTRAL PRO komora wentylatora wyrzutowego jest zawsze sucha (skropliny spływają do strefy ciepłej) dlatego szronienie wymiennika jest dużo wolniejsze i proces rozmrażania odbywa się sporadycznie (w cyklach 5-8 minutowych co ok. 30-80 minut). Roczny koszt energii elektrycznej nagrzewnic wstępnych jest 4-6 krotnie niższy od konkurencji. W centralach tych możliwe jest w pełni efektywne rozmrażanie recyrkulacyjne z wykorzystaniem dodatkowego powietrza obiegowego. Sprawność odzysku ciepła jest w nich najwyższa i praktycznie nie zależy od warunków zewnętrznych. W centralach z wymiennikiem przeciwprądowym, jako jedni z nielicznych stosujemy dmuchawy niskoobrotowe EC. Zaawansowane sterowanie procesorowe w centralach pozwala też na indywidualne dostosowanie przez instalatora wydajności centrali do oporów wentylacji.

Zwróć uwagę na hydrauliczny opór własny Bardzo ważnym, często pomijanym przy doborze urządzeń, parametrem jest hydrauliczny opór własny centrali. Ma to bezpośredni wpływ na sprawność energetyczną wentylatorów centrali, czyli tzw. współczynnik SFP. Centrale MISTRAL PRO mają opory na poziomie 80 – 100 Pa dla przepływów nominalnych!

Bogata oferta

Fot. 3 Projektując instalację wentylacyjną konieczne jest oszacowanie przez projektanta tłumienia hałasu na drodze od wentylatora do końcowego elementu instalacji wentylacyjnej – anemostatu. Na zdjęciu przykład zabudowanego kanału wykonanego przez firmę Omega.

Centrale Mistral PRO mogą być dostępne w różnych konfiguracjach np. z nagrzewnicą wstępną lub bez, podobnie z wtórną, tak elektryczną, jak i wodną. Mogą współpracować (i nawet byłoby to zalecane) z wymiennikiem gruntowym. Dobrze wykonany płytowy wymiennik ciepła powinien generować opory na poziomie do 50 Pa – więc też bardzo małe.

Centrale MISTRAL w praktyce

Na efektywną pracę istotny wpływ ma czystość powierzchni płyt samego rekuperatora. Osadzające się zabrudzenia utrudniają proces przejmowania ciepła. Wymienniki ciepła central MISTRAL, ze względu na swoją zwartą budowę, są bardzo lekkie, trwałe i łatwe do okresowego mycia.

Bardzo ważna w domach mieszkalnych jest lokalizacja central rekuperacyjnych. Centrale MISTRAL są wysoko oceniane przez instalatorów ze względu na swoją lekkość i niewielki poziom hałasu emitowanego do kanałów i otoczenia. Natężenie hałasu zależy od kilku czynników: od pracy centrali, szybkości przepływu powietrza, rodzaju użytych kanałów i doboru anemostatów. Firma Pro-Vent już od lat współpracuje z uznanym producentem EBM i do swoich central stosuje tylko sprawdzone, niskoszumowe wentylatory. Kolejnym źródłem hałasu jest już samo powietrze przetłaczane przez kanały. Dlatego projektując instalację wentylacyjną – szczególnie ważne jest to w przypadku domków jednorodzinnych – konieczne jest oszacowanie przez projektanta tłumienia hałasu na drodze od wentylatora do końcowego elementu instalacji wentylacyjnej – anemostatu bądź kratki wentylacyjnej. W przypadku kanałów wykonanych z blachy stalowej lub aluminiowej należy liczyć się z niskim współczynnikiem pochłaniania, a co za tym idzie z małą wartością tłumienia naturalnego odcinków kanału. Dlatego zaleca się stosowanie w instalacjach domków jednorodzinnych kanałów wygłuszonych materiałem pochłaniającym (np. specjalną wełną mineralną) i tłumików. Montując centralę w kotłowni bądź na strychu należy zapewnić do niej dostęp z uwagi na niezbędną, okresową konserwację. Ponieważ w procesie odzyskiwania ciepła dochodzi do kondensacji pary wodnej, niezbędne jest podłączenie centrali wentylacyjnej do kanalizacji lub wykonanie osobnego odpływu skroplin. Żeby ułatwić życie instalatorowi dla central Mistral zaprojektowaliśmy specjalnie dedykowany odpływ skroplin z zabezpieczeniem przed ewentualnym zaciąganiem zapachów.

Wydajne połączenie

Fot. 4 Wentylacja obiektu przemysłowego za pomocą central MISTRAL 800 PRO wykonana przez firmę Comfortis.

Nowoczesne systemy wentylacyjne pozwalają na zaspokojenie wszelkich potrzeb w zakresie utrzymania właściwych warunków w pomieszczeniach. Najbardziej nowatorskim pomysłem w dobie budownictwa energooszczędnego jest Geo System – połączenie systemu wentylacji mechanicznej z wysoko wydajnym gruntowym wymiennikiem ciepła.

Gruntowy Wymiennik Ciepła wykorzystujący ciepło (chłód) zgromadzone w gruncie i przeznaczony jest do współpracy z wentylacją mechaniczną. Połączenie dwóch elementów – wymiennika gruntowego Pro-Vent Geo i centrali wentylacyjnej Mistral Pro tworzy bodaj najsprawniejszy pod względem skuteczności odzysku ciepła – do 99% – układ. Rozwiązuje on kompleksowo wszystkie zagadnienia związane z ultraenergooszczędnym sposobem wentylacji pomieszczeń z wykorzystaniem odnawialnej energii geotermalnej oraz zapewnia wysokiej jakości powietrze o optymalnych dla człowieka parametrach w pomieszczeniach bytowych. Doskonale sprawdza się w domkach jednorodzinnych pozwalając na znaczne oszczędności w ogrzewaniu zimą, a latem pozwala na nawiewanie chłodnego powietrza zwiększając komfort w upalne dni. Wymiennik gruntowy Pro-Vent Geo dodatkowo poprawia prace centrali w zimie (nigdy nie zamarznie, bo nawet przy mrozach dostarczamy do niej powietrze o temp. +2-3°C), oczyszcza powietrze z nadmiaru bakterii (badania Sanepidu na stronie www.wymiennikgruntowy.pl), dowilża je, a w upalne lato ochładza do temperatury +16°C.

Automatyka systemu samoczynnie przełącza układ na odpowiedni tryb pracy: z odzyskiem ciepła, „by-passem”, z GWC lub bez GWC. Ponieważ wymiennik gruntowy jest integralną częścią systemu wentylacyjnego trzeba go dobierać i wykonywać stosownie do pracy całego systemu. Ważne jest odpowiednie wykonanie wymiennika, rozdział powietrza oraz ocieplenie kanałów. Wymienniki Pro-Vent Geo z powodzeniem mogą pracować na potrzeby domów jednorodzinnych jak również doskonale sprawdzają się jako wspomaganie wentylacji i ogrzewania obiektów przemysłowych (hale sportowe, baseny, magazyny). Dla osób poszukujących kompleksowych rozwiązań możliwe jest połączenie układu Geo System z pompą ciepła, dla której dolnym źródłem będzie powietrze usuwane z instalacji. W efekcie otrzymujemy kompleksowy układ wentylacyjno-grzewczy o wyjątkowo niskich kosztach eksploatacji.

Od projektu po realizację

Zmieniający się rynek cen paliw wymusza poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Powyższy artykuł jest dowodem na to, że efektywne rozwiązania są dostępne. Trzeba tylko pamiętać, że ich optymalne, pełne wykorzystanie jest możliwe, kiedy instalacje zaplanujemy już na etapie projektu domu. Równie ważne jest rzetelne wykonanie. Kiedy te warunki zostaną spełnione w konsekwencji będziemy cieszyć się niskimi kosztami eksploatacyjnymi obiektu i zdrowym mikroklimatem w domu lub biurze. Dobierając system wentylacyjny instalator powinien wziąć pod uwagę nie tylko sposób rozmieszczenia kanałów, ich średnice, anemostaty itp. ale dobrze przemyśleć dobór centrali. Ona jest sercem systemu a jej techniczne parametry przy dobrze wykonanej instalacji pozwolą domownikom cieszyć się wysokim komfortem w domu przy minimalnych kosztach.

Krzysztof Ćwik Autor jest właścicielem firmy PRO-VENT

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *