Wieża energetyczna BIASI – aktywny system gromadzenia i dystrybucji energii

WEB jest urządzeniem które akumuluje ciepło generowane przez kilka różnych źródeł energii i pozwala je zastosować do ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej.

Wie¿a energetyczna BIASI – aktywny przez 12 miesiêcy w roku system gromadzenia i dystrybucji energii

Poprzez inteligentny system zarządzania gromadzi energię pozyskiwaną przez:
• zewnętrzne kolektory solarne
• wbudowaną pompę ciepła typu powietrze – woda,
• wbudowany kocioł kondensacyjny sterowany systemem centralnym,
• zewnętrzny kocioł c.o. lub kominek z płaszczem wodnym

„Sercem” systemu jest izolowany elastycznym poliuretanem zasobnik inercyjny o pojemności 400 litrów, zawierający pierwotny obieg wodny. Pionowy układ zapewnia doskonałą stratyfikację, natomiast objętość zasobnika pozwala na efektywne ułożenie wewnętrznych wymienników ciepła. Przez umiejscowienie i kształt solarnego wymiennika ciepła możliwe jest przyspieszenie przepływu ciepła do górnej części zasobnika.

REKLAMA


WEB zarządza czterema obiegami cieplnymi o różnych temperaturach. Za pomocą układu logicznego może zostać skonfigurowany do indywidualnych potrzeb użytkownika jako ekonomiczny system produkcji, dystrybucji i regulacji zarówno obiegów ogrzewania jak i obiegu ciepłej wody użytkowej.
System dystrybucji c.o. składa się z trzech stref grzewczych: jednej wysokotemperaturowej oraz dwóch niskotemperaturowych.
Wszystkie strefy są sterowane centralnie w oparciu o dobrane krzywe kompensacji, w zależności od warunków otoczenia.
Obieg biegnie od górnej części zasobnika, poprzez systemy mieszające i powraca w dolnej części, w okolicach wymiennika solarnego.
Ciepła woda użytkowa, kierowana dolnym strumieniem poprzez termostatyczny zawór mieszający jest na bieżąco produkowana przez wymiennik płytowy, wykorzystując składowaną wodę aby uniknąć stagnacji c.w.u. podczas przedłużającego się postoju urządzenia. „CLIMA-SUN” – mikroprocesorowy, elektroniczny kontroler systemu wyposażony w prosty komunikator tekstowy użytkownika, zarządza źródłami energii i dystrybucją ciepła przez zadane funkcje logiczne, w taki sposób aby osiągnąć najwyższy komfort przy minimalnych stratach energii.

Urządzenie zaprojektowano celem jak najefektywniejszego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

www.biasi.com.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *