Zasilacz awaryjny UPS w instalacjach grzewczych

Wiele instalacji grzewczych oferowanych obecnie na rynku wyposażonych jest w elektronikę, służącą między innymi do sterowania urządzeniem. Aby zabezpieczyć ich pracę przed przerwami w zasilaniu lub spadkami napięcia, warto zastosować zasilacz awaryjny UPS. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy będzie się do tego celu nadawał.

Zasilacz awaryjny UPS w instalacjach grzewczych
Fot. 1. Nowoczesne systemy grzewcze, szczególnie te zarządzane przez automatykę domową, powinny być zabezpieczone przed przerwami w zasilaniu lub spadkami napięcia. FOT. PANASONIC

Awaryjne zasilacze znajdą zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych wyposażonych w sterowniki elektroniczne, a także m.in. w pompach obiegowych, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego odbioru ciepła i w pompach ładujących wszelkiego typu zasobniki oraz bufory. Urządzenia te zapewnią ciągłość ogrzewania i ochronią automatykę przed przepięciami w sieci. Przed zakupem zasilacza awaryjnego UPS należy się upewnić, czy dany model nadaje się do pracy z urządzeniem grzewczym. Z pewnością muszą to być takie zasilacze, których napięcie na wyjściu ma idealnie sinusoidalny przebieg.

Dobór mocy w zasilaczu UPS

Stając przed wyborem zasilacza awaryjnego, musimy sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jaka energia elektryczna jest potrzebna do pracy urządzeń grzewczych, które ma obsługiwać. Informację tę znajdziemy w ich dokumentacji technicznej. Oczywiście, należy dodać do siebie szczytowy poziom mocy wszystkich urządzeń, w tym również zewnętrznych pomp.

REKLAMA

W przypadku kotłów wiszących zwykle zapotrzebowanie na energię nie przekracza 150 W. Chcąc zabezpieczyć kocioł stojący bądź kominek z płaszczem wodnym zazwyczaj musimy uwzględnić moc pompy obiegowej ładującej zasobnik CWU i cyrkulacyjnej o mocy szczytowej (np. 200 W) oraz układ pompowy ładujący zasobnik CWU (np. 100 W). W tym zestawie sprawdzi się UPS już 450 W, ale warto zaopatrzyć się w nieco mocniejszy egzemplarz.

Zasilacz awaryjny UPS w instalacjach grzewczych
Fot 2. Zasilacz UPS EVER serii SPECLINE AVR rekomendowany do współpracy z urządzeniami grzewczymi. FOT. EVER

Inne istotne parametry zasilacza awaryjnego UPS

Wybierając zasilacz, należy sprawdzić również, jaki jest jego czas reakcji na brak napięcia w sieci i jak szybko przełącza się na pracę z baterii. Oczywiście, im krótszy jest ten czas, tym lepiej. Najczęściej producenci oferują UPS-y włączające zasilanie awaryjne w czasie nie przekraczającym dwóch sekund. Można się jednak spotkać także z takimi modelami, którym wystarczą do tego milisekundy.

Zasilacz awaryjny UPS w instalacjach grzewczych
Fot 3. Najważniejszym kryterium przy wyborze zasilacza jest moc – powinna odpowiadać mocy zasilanego odbiornika lub sumie mocy odbiorników. FOT. EATON

Możliwość tzw. zimnego startu to kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przed zakupem zasilacza awaryjnego UPS dedykowanego do pracy z instalacją grzewczą. Pozwala ona na uruchomienie zasilacza w sytuacji braku napięcia w sieci elektroenergetycznej, wyłącznie z wykorzystaniem energii zgromadzonej w akumulatorze. Takie rozwiązanie bardzo się sprawdza, zwłaszcza wtedy, kiedy prąd z sieci nie jest dostarczany przez dłuższy czas i energia w baterii dołączonej do zasilacza ulegnie wyczerpaniu. Wtedy możliwe będzie skorzystanie z innego, zewnętrznego akumulatora. Pod względem sposobu pracy zasilacza z akumulatorem, korzystny jest wybór UPS-a z tzw. inteligentnym prostownikiem, który w znaczący sposób wydłuży żywotność tego akumulatora.

Jego zadanie polega na tym, że po pewnym okresie bezczynności baterii może ją nieco rozładować i naładować do pełna.

zdaniem EKSPERTA

Mariusz Adamczyk
Kierownik Działu Serwisu
EVER

Czy UPS-y pracujące w instalacji grzewczej wymagają cyklicznych przeglądów? A jeśli tak, to jak często i w jaki sposób powinny być one przeprowadzane?
UPS pracujący w systemie instalacji grzewczej ma zapewnić przede wszystkim jak najszybszy czas reakcji na jakiekolwiek nieprawidłowości w sieci zasilającej, skutkujące zanikami napięcia oraz zabezpieczyć urządzenie grzewcze przed usterkami spowodowanymi przepięciami w sieci energetycznej.
W związku z powyższym zalecane jest aby zasilacz UPS wraz z akumulatorami (wewnętrznymi lub zewnętrznymi), stanowiący integralny element instalacji grzewczej podlegał okresowym corocznym przeglądom technicznym – czyli o czasookresie podobnym jak pozostałe urządzenia wchodzące w skład instalacji grzewczej.
Podstawowy zakres przeglądu:
– kontrola wizualna stanu urządzenia i połączeń wewnętrznych
– ocena stanu podzespołów i ich wymiana w razie konieczności
– pomiary podstawowych wielkości elektrycznych (napięcia we/wy UPS)
– ocena stanu technicznego akumulatorów oraz jakości kontaktów na klemach (dla akumulatora zewnętrznego).

Przegląd zasilacza UPS powinien być wykonany przez osoby do tego uprawnione z odpowiednimi kwalifikacjami lub Autoryzowany Serwis Producenta

Jak długą żywotność mają zasilacze awaryjne UPS dedykowane do pracy w nowoczesnych domowych instalacjach grzewczych i co na nią wpływa?

Czas życia zasilacza awaryjnego UPS, dedykowanego dla systemów instalacji grzewczej uzależniony jest głównie od:
– właściwej eksploatacji urządzenia, zgodnej z instrukcją eksploatacji
– warunków środowiskowych w którym pracuje urządzenie ( temperatura, wilgotność, stopień zapylenia pomieszczenia)
– jakości zastosowanych akumulatorów
– wykonywania przeglądów okresowych urządzenia.

Rekomendowane do współpracy z urządzeniami grzewczymi zasilacze UPS EVER serii SPECLINE AVR są cenionymi przez klientów urządzeniami m.in. ze względu na ich długowieczność, a obsługa serwisowa urządzeń kilkunastoletnich nie należy do rzadkości.

Zasady montażu

Zalecamy, aby montaż zasilacza awaryjnego UPS zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi lub instalatorowi urządzeń grzewczych. Ci wszyscy, którzy chcą samodzielnie zainstalować urządzenie, powinni pamiętać, aby bezwzględnie przestrzegać zasad prawidłowego łączenia przewodu fazowego i przewodu zero. Współpracujące pomiędzy sobą układy automatyki należy zasilać z jednego, dobrze zabezpieczonego obwodu. Ze względu na niekorzystne straty energii należy pamiętać o tym, aby akumulator przyłączyć do zasilacza awaryjnego jak najkrótszym przewodem o odpowiednio dużym przekroju. W przypadku, gdy zakupiony przez nas UPS nie ma na wyposażeniu przewodu z wtyczką na wejściu i gniazda sieciowego na wyjściu, konieczne jest wykonanie takiego przyłącza. Dzięki temu w przypadku awarii urządzenia wystarczy wyjąć wtyczkę urządzenia grzewczego z gniazda zasilanego przez UPS i włożyć ją do zwykłego gniazda sieciowego, bez konieczności wykonywania awaryjnych obejść.

Oczywiście, niezwykle istotne jest, aby zasilacz awaryjny UPS, który zakupimy i zainstalujemy, miał gwarancję producenta zezwalającą na współpracę z urządzeniami grzewczymi.

zdaniem EKSPERTA

Przemysław Pazera
Product Manager
EATON

Na co zwrócić uwagę wybierając zasilacz awaryjny (UPS) do pracy w nowoczesnej instalacji grzewczej? Po czym poznać, że wybieramy urządzenie wysokiej jakości gwarantujące trwałą i niezawodną pracę?

Współczesne urządzenia grzewcze, takie jak kotły CO, kotły gazowe czy instalacje solarne, nie mogą działać bez rozbudowanej elektroniki: sterowników, czujników czy pomp. Dlatego ważne jest zapewnienie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzeń. Zasilacz UPS zapewnia wytwarzanie ciepła także w przypadku awarii sieci elektrycznej i braku zasilania.

Najważniejszym kryterium przy wyborze zasilacza jest moc – powinna odpowiadać mocy zasilanego odbiornika lub sumie mocy odbiorników. W przypadku odbiorników indukcyjnych, takich jak silniki elektryczne czy zasilacze transformatorowe, potrzebny jest UPS o napięciu sinusoidalnym. Tańsze zasilacze o przebiegu prostokątnym nie są bowiem dostosowane do urządzeń indukcyjnych. UPS powinien też gwarantować tzw. zimny start, bez zasilania sieciowego z samego akumulatora.

W urządzeniach UPS ważny jest układ zabezpieczający przed nadmiernym lub głębokim rozładowaniem akumulatora poniżej napięcia 10,5 V. Przekroczenie tego poziomu powoduje bowiem nieodwracalne zasiarczenie płyt akumulatora. Zasilacz powinien też być wyposażony w inteligentny prostownik do ładowania. Dzięki temu prąd ładowania jest dopasowywany do stopnia rozładowania akumulatora i jego temperatury. W przypadku zasilania elektroniki kotłów gazowych UPS powinien mieć stałą fazę – nie zamieniać miejscami zacisku neutralnego „N” z fazowym „L” w gnieździe wyjściowym 230 V.

Istotny jest szybki czas przejścia na zasilanie bateryjne kiedy brakuje napięcia w sieci energetycznej, jest ono zbyt niskie lub zbyt wysokie. Zabezpiecza to elektronikę systemu grzewczego przed zakłóceniami działania i wydłuża jej żywotność. UPS chroni też urządzenia grzewcze przed uszkodzeniem z powodu przepięć, np. w wyniku wyładowań atmosferycznych. O długości podtrzymania zasilania decyduje głównie pojemność akumulatora. Do UPS-ów stosowane są akumulatory żelowe lub AGM wykonane w technologii VRLA. Przy dłuższych przerwach w dostawie prądu najbardziej niezawodnym rozwiązaniem jest mały agregat prądotwórczy z AVR.

Dlaczego warto stosować UPS w instalacji grzewczej?

Zasilacz awaryjny UPS nie tylko reaguje na brak zasilania, ale również chroni elektronikę urządzeń przed uszkodzeniem spowodowanym przepięciem (np. powstałym w wyniku wyładowań atmosferycznych). Pracując w trybie sieciowym, dzięki nieustannemu filtrowaniu w zespole przeciwzakłóceniowym, potrafi błyskawicznie przejść na zasilenie z baterii, gdy napięcie w sieci elektroenergetycznej jest zbyt niskie, zbyt wysokie lub ma niewłaściwą częstotliwość. Dzięki tym właściwościom, UPS chroni automatykę systemu grzewczego i wydłuża jej żywotność.

Damian Żabicki

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *