Zastosowanie obrotowych zaworów ESBE z serii VRG

Zawory obrotowe ESBE dostępne są w szerokim zakresie średnic (od DN15 aż do DN150) wraz z wieloma rodzajami przyłączy (gwint zewnętrzny, wewnętrzy, złączki zaciskowe, śrubunek i kołnierz).

Seria zaworów VRG obejmuje zawory trójdrogowe, jak i czterodrogowe. Wśród zaworów trójdrogowych można wyróżnić zawory mieszające, przełączające oraz zawory mieszające i rozdzielające o dużych wartościach kvs. Zawory VRG wykonane są z mosiądzu DZR CW 602N, odpornego na odcynkowanie. Urządzenia przewidziane są do pracy automatycznej z siłownikami, jak i pracy ręcznej za pomocą pokrętła. Cała seria zaworów VRG jest dopuszczona do pracy z mieszaninami glikolowymi, jak i środkami pochłaniającymi tlen nie przekraczającymi maksymalnej dozwolonej wartości 50%.

Zawory trójdrogowe VRG130

Seria zaworów trójdrogowych o symbolu VRG130 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest mieszanie. W instalacji grzewczej mają one zastosowanie na obiegach grzewczych, w których różnicują parametry pracy oraz dbają o komfort cieplny. Natomiast zastosowane przy źródle ciepła spełniają funkcję ochronną, dbając o wysoką temperaturę czynnika na powrocie lub wysoką temperaturę na samym źródle ciepła.

VRG130,330 – zawory działają na zasadzie mieszania (lub dzielenia) strumienia wody o wyskiej temperaturze z kotła z wodą o niższej temperaturze powracającej z instalacji grzewczej, dzięki czemu otrzymujemy wymaganą w instalacji temperaturę.
ESBE ZAWORY VRG

szybki montaż siłownika lub sterownika na zaworze

całkowity kąt obrotu zaworu

szeroki zakres zastosowań: mieszające, rozdzielające, przełączające.

Zawory serii VRG230

Zawory serii VRG230 to zawory przełączające, stosowane wszędzie tam gdzie, należy zmienić kierunek przepływu czynnika grzewczego. Seria VRG230 ma specjalną konstrukcję zawieradła. Zawory serii VRG230 można wykorzystać do zasilania różnych odbiorników ciepła w zależności od zapotrzebowania, np. obieg grzewczy i pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. W takim układzie, źródło ciepła pracuje na centralne ogrzewanie, jeśli jednak wystąpi żądanie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej zawór przełączy się by podgrzać wodę zgromadzoną w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. do wartości zadanej. Zawory można zastosować również dla dwóch źródeł ciepła. W takim przypadku położenie zaworu zależy od aktualnie pracującego źródła ciepła. Zawór przełącza się między jednym a drugim źródłem ciepła umożliwiając transport ciepła do obiegu grzewczego.

Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe – dobór produktu w zależności od powierzchni ogrzewanej podłogi

Zawory serii VRG330

Zawory serii VRG330, to zawory specjalne, których zadaniem jest mieszanie oraz przełączanie. Seria ta została specjalnie stworzona do instalacji wymagających dużych przepływów. Zawory VRG330 są dostępne w wielkościach od DN20 do DN50, odpowiednio o wartościach kvs od 13 m3/h do 65 m3/h. Wartość kvs na trzecim króćcu zaworu jest o 40% mniejsza. Seria zaworów VRG330 z powodzeniem może być stosowana co celów mieszania na obiegach grzewczych jak i celów przełączania, a więc zmiany kierunku przepływu czynnika grzewczego celem dostarczenia ciepła do kolejnego odbiornika ciepła.

VRG230 – Zawory posiadają specjalne ukształtowanie elementów wewnętrznych i przeznaczone są do pracy jako zawory przełączające. Można je montować zarówno w pozycji „Rozdzielanie ” jak i „Mieszanie”

Zawory czterodrogowe VRG140

Zawory czterodrogowe VRG140 mają zastosowanie w układach z kotłami na paliwo stałe. Ich zadaniem jest ochrona kotła przed niską temperaturą czynnika powracającego z instalacji. Seria zaworów VRG może być obsługiwana ręcznie. Zaleca się jednak zastosowanie siłowników celem automatyzacji pracy. Do zaworów serii VRG przeznaczone są siłowniki ESBE serii ARA, które posiadają również możliwość pracy manualnej. Zawory VRG można zastosować w instalacjach ogrzewczych, chłodniczych jak i ciepłej wody użytkowej, ponad to posiadają one dopuszczenia do pracy z czynnikami o 50% stężeniu glikolu jak i środków pochłaniających tlen. Różnorodność zastosowania zaworów serii VRG, czyni z nich uniwersalny produkt.

Krzysztof Kamycki
Doradca Techniczny
ESBE Hydronic Systems Sp. z o.o.
ul. Garbary 56, 61-758 Poznań

www.esbe.pl

VRG140- Zawory 4-drogowe serii VRG posiadają funkcję podwójnego mieszania, tj. w efekcie mieszania wody z kotła z wodą powracającą z instalacji powstają dwa strumienie wody zmieszanej – zasilający instalację grzewczą oraz powracający do kotła. Skutkuje to uzyskaniem wyższej temperatury wody powrotnej, redukując tym samym ryzyko korozji i zapewniając większą żywotność kotła.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *