Zehnder ComfoBox – komfortowy klimat w Twoim domu

Marzy Ci się kompleksowe urządzenie, które zadba o komfortową jakość ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i podgrzewania wody użytkowej? Firma Zehnder zaprojektowała nowoczesną i zaawansowaną technologicznie centralę energetyczną łączącą funkcję pompy ciepła i centrali wentylacyjnej.

Zehnder ComfoBox – komfortowy klimat w Twoim domu

Centrala Zehnder ComfoBox zapewnia adekwatne do potrzeb ogrzewanie, chłodzenie oraz optymalną ilość świeżego powietrza. Urządzenie wyposażony został również w funkcję chłodzenia. Co istotne z punktu widzenia bieżącego użytkowania, ComfoBox gwarantuje bezawaryność i minimalny nakład prac konserwacyjnych. Zaawansowana technologia wpływa natomiast na obniżenie zużycia energii, co generuje instotne oszczędności w domowym budżecie.

Ogrzewanie zimą, chłodzenie latem

Wielofunkcyjność centrali została uzyskana dzięki zastosowaniu solankowo-wodnej pompy ciepła oraz automatyki sterującej, wykorzystującą energię geotermalną do ogrzewania w zimie i chłodzenia pasywnego w lecie.

REKLAMA


Zehnder ComfoBox – komfortowy klimat w Twoim domu

– W trybie pracy „ogrzewanie” – pompa ciepła w urządzeniu ComfoBox wykorzystuje energię geotermalną, w celu podniesienia temperatury czynnika chłodniczego w zamkniętym układzie termodynamicznym. Wytworzone ciepło przekazywane jest poprzez wymiennik ciepła do układu CO. W trybie pracy „chłodzenie pasywne” – centrala Comfobox wykorzystuje relatywnie niską temperaturę gruntu (dolnego źródła), uruchamia tylko energooszczędne pompy obiegowe oraz wymiennik ciepła dla układu solanki i CO w celu powierzchniowego schładzania budynku. Zastosowanie (opcjonalnie) wymiennika ciepła ComfoFond L w centrali Comfobox umożliwia również podniesienie lub obniżenie temperatury powietrza czerpanego z zewnątrz do budynku w systemie wentylacji mechanicznej zrównoważonej, co zabezpiecza rekuperator przed zamarzaniem w okresie zimy, natomiast latem wspomaga chłodzenie budynku poprzez nawiewanie chłodniejszego powietrza oraz wspomaga samoregenerację dolnego źródła dla pompy ciepła przed następnym okresem grzewczym – wyjaśnia Sławomir Duda Koordynator Serwisu Pomp ciepła i Wentylacji w firmie Zehnder Polska.

Temperatura gruntu jest względnie stałą, dlatego gruntowa pompa ciepła utrzymuje stały współczynnik sprawności COP, gwarantując minimalne zużycie energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się ponadto do redukcji emisji CO2.

Zehnder ComfoBox – komfortowy klimat w Twoim domu

Zehnder ComfoBox dostępny jest w pięciu mocach – od 5 do 13 kW. Centrala została ponadto zaprojektowana do użytkowania w różnych konfiguracjach hydraulicznych. Współpracuje z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 400 litrów firmy Zehnder oraz ze zintegrowaną grzałką elektryczną o mocy 2 kW, pozwalającą dogrzać wodę do temp. 60°C (zapobiega to m.in. rozmnażaniu się bakterii Legionella). Centrala może współpracować z buforem ciepła, kolektorami słonecznymi, kominkiem z płaszczem wodnym, dogrzewać wodę w przydomowych basenach. Istnieje również możliwość zastosowania większego zasobnika ciepłej wody.

Stały dopływ świeżego powietrza

Centrala energetyczna Zehnder utrzymuje optymalny klimat pomieszczeń mieszkalnych gwarantując stały dopływ świeżego powietrza. Jest to z pewnością doskonałe udogodnienie dla osób cierpiących na wszelkiego rodzaju alergie. Za tę funkcję odpowiedzialna jest zintegrowana jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir 550.

– Zehnder ComfoAir 550 została wyposażona w krzyżowo – przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności przekraczającej 90% oraz w energooszczędne wentylatory na prąd stały. Urządzenie osiąga wydajność 550 m3/h przy 200 Pa. Wentylatory nawiewny oraz wywiewny posiadają samodzielne sterowanie, dające możliwość precyzyjnej regulacji centrali w zależności od potrzeb. Ponadto centrala może być wyposażona w entalpiczny wymiennik ciepła, który odzyskuje wilgoć z powietrza wywiewanego i nawilża suche powietrze nawiewane do pomieszczeń w zimie. Dzięki temu otrzymujemy komfortowy klimat powietrza zimą. Praca jednostki wentylacyjnej jest możliwa nawet przy temperaturze zewnętrznej do -8°C bez konieczności uruchamiania układu ochrony przeciwzmrożeniowej – dodaje Sławomir Duda.

Zehnder ComfoBox – komfortowy klimat w Twoim domu

Intuicyjna obsługa i prosta konserwacja

Zaawansowana technologia centrali Zehnder ComfoBox gwaratuje szeroką funkcjo-nalność przy jednoczesnej intuicyjnej obsłudze. Nie wymaga żadnej skomplikowane-go montażu. Wszystkie niezbędne elementy są zintegrowane z centralą. Po prze-transportowaniu modułu wystarczy go jedynie podłączyć.
Dodatkowym plusem jest niewielka postawa centrali – 0,5 m2, dzięki czemu moduł zmieści się nawet w niewielkich pomieszczeniach gospodarczych. Co więcej, urzą-dzenie jest estetyczne i praktycznie bezgłośne, nie musimy go więc montować na peryferiach domu.

Sama konserwacja urządzenia ComfoBox ogranicza się jedynie do wymiany filtrów centrali wentylacyjnej minimalnie co pół roku. Ich zużycie jest uzależnione od obcią-żenia centrali zanieczyszczeniami. Dodatkowo należy pamiętać tylko o corocznej kontroli parametrów pompy ciepła.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *