Bezpieczna zima

Zima to dla jednych możliwość wspaniałej zabawy na śniegu i narciarskiego szaleństwa. Dla innych to codzienny wysiłek związany z odśnieżaniem chodników i podjazdów oraz oczyszczaniem rynien. Spustoszenia jakie może wywołać mróz w instalacjach wodnych i ryzyko związane z niebezpieczeństwem poślizgnięcia się na oblodzonych schodach już teraz zdejmuje sen z powiek nie jednemu z nas. Ale czy musi tak być? Oczywiście nie! Już teraz warto zadbać, aby śnieg kojarzył się wyłącznie z pełną beztroski walką na śnieżki, a lód z piruetami na lodowisku.

Ułożenie przewodów grzejnych, jednostronnie zasilanych ELEKTRA VCD25 Ułożenie przewodów grzejnych, jednostronnie zasilanych ELEKTRA VCD25

W walce z zimowymi kaprysami pomogą nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony antyoblodzeniowej:
– ogrzewanie wjazdu do garażu;
– podgrzewanie ciągów komunikacyjnych i schodów;
– ochrona antyoblodzeniowa rynien i rur spustowych;
– ochrona zaworów, siłowników i rur wodociągowych.

Podjazd do garażu

Oblodzony podjazd do garażu skutecznie utrudnia prawidłowe manewrowanie pojazdem i zwiększa ryzyko utraty panowania nad samochodem podczas hamowania. Zabiegi mające na celu utrzymanie podjazdu w idealnym stanie w środku zimy są uciążliwe i wiążą się dla jego użytkowników np. z wcześniejszą pobudką i wymuszoną poranną gimnastyką przy odśnieżaniu. Komfortowym rozwiązaniem jest instalacja elektrycznego ogrzewania podjazdu. Można to wykonać na dwa sposoby.

REKLAMA


{jumi [plugins/content/jumi/porady.html]}

Pierwszy sposób zakłada wykonanie ogrzewania pod całą powierzchnią podjazdu z wykorzystaniem przewodów grzejnych np.: ELEKTRA VCD o mocy 25 W/m. W zależności od rodzaju podjazdu przewody układa się w podsypce piaskowej pod kostkę brukową lub w warstwie wylewki w podjazdach wykonanych z zaprawy betonowej. Moc jednostkowa takiego systemu wynosi 300 W/m2.
Druga, bardziej ekonomiczna i łatwiejsza w realizacji metoda polega na wykonaniu ogrzewania wyłącznie pod trakcje jezdne samochodu. Do tego celu można użyć gotowych mat grzejnych np. ELEKTRA SnowTecTM. Maty te mają szerokość 60 cm, a ich długość, uzależniona od powierzchni, wynosi od 2 do 21 m bieżących, czyli od 1,2 do 12,6 m2. Podobnie jak przewody maty grzejne układa się pod kostkę brukową. Możliwe jest również zatopienie ich w betonie.

Przekrój chodnika lub podjazdu wykonanego z płyt lub kostki brukowej Przekrój chodnika lub podjazdu wykonanego z płyt lub kostki brukowej Przekrój chodnika lub podjazdu wykonanego z wylewki betonowej Przekrój chodnika lub podjazdu wykonanego z wylewki betonowej Przykład instalacji czujnika temperatury i wilgoci w nawierzchni Przykład instalacji czujnika temperatury i wilgoci w nawierzchni

Schody

Zasypane śniegiem schody, to zimowa pułapka. Wystarczy przez nieuwagę źle postawić stopę i nieszczęście gotowe. Warto zawczasu zabezpieczyć wejście do domu przed ewentualnymi wypadkami. Instalację przeciwoblodzeniową schodów wykonać można przewodami np. ELEKTRA VCD25. Dobierając odpowiednie urządzenia trzeba brać pod uwagę wymiary schodów, ich liczbę i wielkość płyty spoczynkowej. Długość przewodu łatwo oszacować posługując się wzorem:

300 W/m2/25 W/m
x szerokość stopnia
x długość stopnia
x ilość stopni

Przykład:
schody żelbetowe zewnętrzne

ilość stopni 4
długość stopnia 1,2 m
szerokość stopnia 0,3 m
wysokość stopnia 0,15 m
podest 1,2 x1,2 m
moc grzejna 300 W/m2

Ogrzewanie za pomocą przewodu jednostronnie zasilanego ELEKTRA VCD25. Aby uzyskać moc 300 W/m2 stosując przewód 25 W/m odległość x między przewodami powinna wynieść:
odległość x między przewodami
Na jednym stopniu o wymiarach 0,3 x 1,2 m należy ułożyć przewód grzejny o długości:
długość przewodu grzejnego
Długość przewodu grzejnego ułożonego na 4 stopniach:
4,3 m • 4 = 17,3 m
Długość tą należy zwiększyć o wysokość stopni:
4 • 0,15 m = 0,6 m
Długość przewodu grzejnego ułożonego na podeście:
długość przewodu grzejnego ułożonego na podeście
Łączna długość przewodu grzejnego konieczna do wykonania instalacji 35,2 m
Wybieramy przewód grzejny ELEKTRA VCD 25/875 o długości 35 m.

Rynny i rury spustowe

Ułożenie przewodu grzejnego ELEKTRA VCDR w rynnie i rurze spustowej Ułożenie przewodu grzejnego ELEKTRA VCDR w rynnie i rurze spustowej

Zimowe niebezpieczeństwo nie kryje się wyłącznie na ziemi. Nie zabezpieczone rynny i rury spustowe pod wpływem ciężaru zalegającego śniegu i lodu mogą zostać uszkodzone lub nawet zerwane. Wielu problemów mogą również przysporzyć tworzące się na rynnach i krawędziach dachu sople. Aby uniknąć tych kłopotów należy rynny i rury spustowe zabezpieczyć przed zimowymi problemami instalując w nich elektryczne przewody grzejne.
Instalacja ogrzewania rynien opiera się na zastosowaniu stałooporowych przewodów grzejnych np.: ELEKTRA VCDR lub przewodów samoregulujących np.: ELEKTRA SelfTec®. Przewody SelfTec® dzięki zjawisku samoregulacji automatycznie dostosowują moc grzejną do warunków otoczenia. Im mniejsza temperatura tym moc większa i na odwrót. W mniejszych instalacjach takie rozwiązanie nie wymaga systemu sterowania. Jednak jeśli moc zainstalowana jest większa, aby zmniejszyć koszty eksploatacji warto zastosować zewnętrzny regulator.
Przewody w rynnach i rurach spustowych układa się przy pomocy odpowiednich akcesoriów montażowych. Zaleca się stosowanie uchwytów co około 40 cm. Gwarantuje to zachowanie prawidłowej pozycji przewodu i jego poprawne funkcjonowanie, bez względu na warunki atmosferyczne. Również w rurach spustowych konieczne jest stosowanie dedykowanych uchwytów lub jeżeli długość przewodów wprowadzonych do rury przekracza 12 m należy zastosować linkę z uchwytami. Dobór właściwego przewodu jest związany z mocą i miejscem zastosowania adekwatnie do tabeli:

Tabela. Zastosowanie odpowiedniej mocy grzejnej
Zastosowanie Moc grzejna
rynny i rury spustowe 20-60 [W/m]
koryta dachowe o szerokości powyżej 30 cm 200 – 300 [W/m2]
krawędzie dachu ok. 200 [W/m2]
połacie dachowe wystające poza lico ściany ok. 300 [W/m2]

Instalacja wodna

Montaż przewodu na rurze metalowej Montaż przewodu na rurze metalowej Montaż przewodu na rurze z tworzywa sztucznego Montaż przewodu na rurze z tworzywa sztucznego

Dla każdego instalatora, instalacja wodna to oczko w głowie. Układając ją, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych warto pomyśleć o jej zabezpieczeniu przed zimą. Podczas srogich zim sama izolacja nie zawsze wystarczy. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na systemy przeciwzamarzaniowe dedykowane do rur. Przykładem może być ELEKTRA FreezeTec® zbudowany na bazie stałooporowego przewodu grzejnego ELEKTRA VCD. Przewód jest z jednej strony połączony z przewodem zasilającym, zakończonym hermetyczną wtyczką. Na drugim końcu zestawu grzejnego znajduje się termostat zatopiony w zgrabnej hermetycznej mufie. To unikatowe rozwiązanie pozwala mierzyć temperaturę w najchłodniejszym miejscu rury, czyli tam gdzie mróz może spowodować największe spustoszenia. W niektórych rozwiązaniach dostępnych na rynku regulator jest umieszczony pomiędzy przewodem grzejnym, a zasilającym co może powodować zafałszowanie pomiaru temperatury i w konsekwencji spowodować ryzyko uszkodzenia rury w oddalonej od regulatora części rurociągu.
Przewody układa się na rurze wzdłużnie na godzinie siódmej lub piątej pod spodem rury – aby wyeliminować zbieranie się skroplin na przewodzie. Jeżeli straty ciepła są większe niż 10 W/m przewód można ułożyć podwójnie lub spiralnie.

Sterowanie

Aby całość działała sprawnie, powinniśmy do sterowania naszym systemem antyoblodzeniowym zastosować odpowiedni regulator. Większość regulatorów wyposażona jest w czujniki temperatury i wilgotności. Mogą one sterować kilkoma strefami ogrzewania, a ich dopuszczalna obciążalność jest 3 razy większa niż w standardowych regulatorach. Należy unikać manualnego sterowania, czyli samodzielnego załączania systemu bez regulatora. Takie podejście niesie ze sobą ryzyko nadmiernego zużycia energii elektrycznej (np. gdy użytkownik zapomni o wyłączeniu systemu wtedy kiedy nie będzie on już potrzebny) oraz zmniejszenie jego wydajności w momencie zbyt późnego uruchomienia.
Z pewnością zainstalowanie regulatora pomoże zminimalizować koszty eksploatacji ogrzewania antyoblodzeniowego i sprawi, że system będzie nie tylko wygodny, ale przede wszystkim przyniesie wiele korzyści jego użytkownikom.

 

Systemy antyoblodzeniowe i przeciwzamarzaniowe to tylko część możliwości jakie niesie ze sobą elektryczne ogrzewanie podłogowe. Wewnątrz budynków może ono być jedynym systemem grzewczym lub pełnić funkcję ogrzewania dodatkowego.

Jeżeli straty ciepła są większe niż 10 W/m, przewód można ułożyć podwójnie Jeżeli straty ciepła są większe niż 10 W/m, przewód można ułożyć podwójnie

Małgorzata Dobień
Na podstawie materiałów firmy Elektra

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *