Gaz wpłynie na komfort życia

Tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia gospodarstwa domowego do sieci miejskiej świadomi ekologicznie inwestorzy mają do wyboru pompy ciepła lub zbiorniki na gaz płynny. Instalacja pompy ciepła wiąże się z kosztownymi odwiertami i stosunkowo dużymi nakładami finansowymi. Natomiast zbiornik na gaz płynny to nie tylko ekologiczne, ale ekonomiczne rozwiązanie.

zbiornik na gaz płynny

Wadą, z punktu widzenia zagospodarowania działki, będzie konieczność zaplanowania miejsca na zbiornik. Ale już i tu znajdziemy korzystne rozwiązanie w postaci zbiorników podziemnych lub zakopcowanych. Ziemię pokrywającą zbiornik można obsiać trawą. Trzeba jednak pamiętać, aby do jej koszenia nie używać kosiarki elektrycznej ani spalinowej, które mogłyby wykrzesać niepożądaną iskrę.

zbiorniki na gaz płynny

Wielkości zbiornika

Na rynku dostępne są trzy wielkości typowych zbiorników – 2700, 4850 i 6400 litrów. Pojemności te stosuje się zarówno do zbiorników naziemnych, jak i podziemnych. Zbiorniki dobiera się w zależności od zapotrzebowania na moc urządzeń odbiorczych, które są zainstalowane w domu. Należą do nich, przede wszystkim, kocioł grzewczy i kuchenka z palnikami gazowymi. Dla typowych rozwiązań, przy powierzchni domu od 250 do 280 m z dwoma łazienkami i kuchence gazowej, przyjmuje się, że potrzebna jest moc 24-30 kW. Dla takich wartości, uwzględniając zdolność odparowania, wystarczający będzie zbiornik 2700 litrów (naziemny lub podziemny). Oczywiście, jeżeli jest na to miejsce, można zainstalować zbiornik większy. Wówczas tankowania będą odbywały się rzadziej.
Ze względów bezpieczeństwa zbiorniki tankowane są do 85% całkowitej objętości, ponieważ nad fazą ciekłą gazu w zbiorniku musi występować „poduszka” gazowa.

{jumi [plugins/content/jumi/porady.html]}

tab. 1. Wielkości zbiornika w odniesieniu do parametrów instalacji grzewczej
zapotrzebowanie na moc urządzeń odbiorczych minimalna pojemność zbiornika długość zbiornika tryb pracy 8 godz./doba
do 30 kW 2700 litrów 2,5 m 4,6 kg/h
do 50 kW 4850 litrów 4,3 m 8,0 kg/h
do 80 kW 6400 litrów 5,8 m 10,8 kg/h

Usytuowanie zbiornika

Minimalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej normuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw Nr 56. Odległości od zbiorników naziemnych wynoszą:

  • 2700 l – 3 m
  • 4850 l – 5 m
  • 6400 l – 7,5 m

od zbiorników podziemnych wynoszą:

  • 2700 l – 1 m
  • 4850 l – 2,5 m
  • 6400 l – 3 m

Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niż połowa odległości podanych powyżej. Odległości te mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania wolnostojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem a budynkiem.
Nie bez znaczenia jest również odległość zbiornika od napowietrznej linii elektroenergetycznej. I tak, w przypadku linii o napięciu do 1 kV powinna ona wynosić minimum 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu oraz 15 m przy napięciu linii większej niż 1 kV.

zbiorniki na gaz płynny zbiorniki na gaz płynny

Instalacja zbiornika

Zbiornik naziemny ustawiany jest na płycie fundamentowej. Przykładowo, dla popularnej pojemności 2700 litrów, betonowa podstawa powinna mieć grubość 20-30 cm, z czego 10 cm musi wystawać ponad powierzchnię gruntu. Jej minimalne wymiary to: 2,4 x 1,2 m. Pod odpowiednim zbiornikiem podziemnym grubość płyty fundamentowej powinna wynosić 20-30 cm, a jej minimalne wymiary to: 2,5 x 1,5 m. Dodatkowo zbiornik taki przymocowany jest do podłoża specjalnymi obejmami (opaskami). Zbiornik podziemny i zakopcowany powinien być przysypany przynajmniej 0,5 metrową warstwą ziemi.
Niezbędne jest także uziemienie zbiornika. Wokół płyty należy wykonać wykop w którym umieszcza się z bednarkę (metalową taśmę), którą mocuje się do dwóch stóp zbiornika. Zaleca się, aby w przypadku zbiorników podziemnych dodatkowo zastosować ochronę katodową.
Jedynym przeciwwskazaniem przy wyborze podziemnego zbiornika na gaz płynny są wysokie wody gruntowe. Nie zaleca się ich montażu na podmokłym terenie. Zbiornik na gaz płynny podlega dozorowi technicznemu. Właściciel ma obowiązek zgłoszenia zbiornika do odbioru technicznego. W praktyce, ze względu na fakt dzierżawy, a nie nabywania zbiorników na własność, formalności te załatwia firma dostarczająca gaz. W przypadku zbiornika podziemnego jego odbiór następuje przed jego zasypaniem. Dodatkowym warunkiem bezpiecznego użytkowania instalacji na gaz płynny jest zlokalizowanie kotłowni powyżej poziomu gruntu. Wynika to z faktu, że gaz płynny po przejściu w fazę gazową jest cięższy od powietrza więc przy ewentualnej nieszczelności może wydostać się na zewnątrz przez specjalne otwory wentylacyjne umieszczone tuż nad powierzchnią podłogi.
Instalacja doprowadzająca gaz do odbiorników powinna być wykonana ze rur PE, stalowych lub miedzianych. Do uszczelniania w żadnym wypadku nie należy stosować pakuł, w tym celu stosuje się specjalne nici lub taśmy teflonowe przeznaczone do gazu płynnego. Ze względu na właściwości chemiczne gazu nie należy montować elementów żeliwnych. Po kilku latach kontaktu z gazem tracą swe właściwości.

zbiorniki na gaz płynny

Praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie

Instalacja zbiornika z gazem płynnym to, jak wspomnieliśmy na początku, rozwiązanie ekologiczne (podczas spalania gazu dostaje się do atmosfery minimalna ilość zanieczyszczeń). Jest również praktyczną alternatywą dla kotłów olejowych i na paliwo stałe. Nie wymaga budowy zbiornika wewnątrz budynku, dzięki czemu mieszkańcy nie są narażeni np. na nieprzyjemny zapach oleju, czy pył węglowy. Korzystanie ze zbiornika na gaz płynny można traktować również jako formę przejściową przed przyłączeniem gospodarstwa domowego do sieci gazu ziemnego. Taka zmiana zasilania nie wymaga modernizacji instalacji, czy wymiany kotła. A forma dzierżawy zbiornika nie skutkuje dużymi kosztami inwestycyjnymi.
Obecnie dostawcy gazu płynnego oferują coraz korzystniejsze formy rozliczenia za zużyty gaz. Na przykład AmeriGas proponuje system AmeriGas relax2. Jest to licznik z urządzeniem telemetrycznym umożliwiający klientom miesięczne rozliczenia wyłącznie za wykorzystany gaz, a pracownikom firmy monitorowanie jego ilości. Nie wymaga to, jak było wcześniej, płacenia za cały zbiornik gazu z góry.

Małgorzata Dobień

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *