Ochrona cieplna instalacji HVAC

Systemy instalacji związane z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją budynków, pełnią olbrzymią rolę niemal we wszystkich typach obiektów budowlanych. Efektywność, a więc i jakość (izolacyjność) instalacji rozprowadzających ciepło w budynku ma niebagatelny wpływ na udział energii cieplnej zużywanej na ogrzewanie.

ochrona cieplna instalacji hvac - Ochrona cieplna instalacji HVAC

Zgodnie z zasadami prawidłowego projektowania, aby zapewnić poziom energii zużywanej przez budynek do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia na efektywnym poziomie, instalacje techniczne tak jak przegrody zewnętrzne, powinny charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością termiczną. Pozwoli to na skuteczne ograniczenie strat ciepła w budynku. Prawidłowo dobrany materiał izolacyjny zapewnia bezpieczeństwo, żywotność oraz wysoką funkcjonalność instalacji HVAC na długie lata. Jednocześnie pozwala spełnić wymagania, jakie nakłada na izolacje instalacji rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami/DzU z dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926). Rozporządzenie określa minimalną grubość izolacji cieplnej dla przewodów i komponentów instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego. Straty ciepła na tych przewodach powinny być na racjonalnie niskim poziomie. Aby to osiągnąć należy w zależności od średnicy wewnętrznej i funkcji przewodów zastosować minimalne grubości izolacji (tab. 1).

Tab. 1
Rodzaj przewodu lub komponentu >Min. grubość izolacji cieplnej – materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m · K)
1 Średnica wewn. do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewn. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewn. od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 1–4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 50% wymagań z lp. 1−4
6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1–4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 50% wymagań z lp. 1−4
7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku) 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku) 80 mm
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku 50% wymagań z lp. 1−4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 100% wymagań z lp. 1−4

Powyższe zalecenia odnoszą się do materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K). Instalacje HVAC pracują w określonym zakresie temperatury medium. Biorąc pod uwagę to, że wraz ze wzrostem temperatury pracy maleje izolacyjność termiczna materiałów izolacyjnych, zaleca się przyjmowanie lambdy dla średniej temperatury pracy izolacji:
Tpśr = (To+Ti)/2
gdzie:
Tpśr – średnia temperatura pracy,
To – temperatura otoczenia,
Ti – temperatura medium.
Poza wymaganiami cieplnymi rozporządzenie obliguje do tego by przewody grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne stosowane wewnątrz budynku oraz ich izolacje cieplne były nierozprzestrzeniające ognia. W praktyce oznacza to, że klasa reakcji na ogień takiego wyrobu, określona zgodnie z normą PN-EN 13501‑1, była nie gorsza niż BL-s3,d0. Prawidłowy dobór izolacji technicznych ROCKWOOL i ich montaż na instalacjach i urządzeniach HVAC jest tak ważny, ponieważ poza zmniejszeniem strat ciepła może przynieść szereg wymiernych korzyści, m.in.: izolacje utrzymują temperaturę medium na założonym, a temperaturę na powierzchni instalacji na bezpiecznym poziomie, zapobiegają odkształceniom termicznym instalacji, zwiększają wydajność i prawidłowe działanie instalacji, ograniczają emisję hałasu do otoczenia. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. od lat jest obecny na rynku instalacyjnym oferując produkty z wełny skalnej dedykowane dla techniki grzewczej i wentylacyjnej. Oprócz takich produktów jak ALU LAMELLA MAT, KLIMAFIX czy FLEXOROCK, dobrze znanych wśród instalatorów, przedstawiamy na rynku nowość – otulinę ROCKWOOL 800, która wzmocni i dopełni gamę produktów HVAC.

Nowa jakość otulin ze skalnej wełny ROCKWOOL

Otulina ROCKWOOL 800 dzięki unikalnej technologii produkcji posiada doskonałe parametry techniczne – niezawodną jakość, optymalną gęstość, dużą sztywność i najlepsze parametry użytkowe. Współczynnik przewodzenia ciepła ograniczony do wartości 0,033 W/(m·K), mierzonej w temp. 10°C, efektywnie ogranicza straty ciepła instalacji grzewczych oraz stanowi najniższą lambdę wśród dostępnych otulin z wełny mineralnej. Lambda 0,035 W/(m·K), mierzona w temp. 40°C (najczęściej spotykana średnia temperatura pracy izolacji), pozwala dobrać optymalną grubość izolacji, wprost do wymagań Warunków Technicznych. Otulina ROCKWOOL 800 jest niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia, dzięki czemu przyczynia się do zwiększenia odporności ogniowej budynku oraz większego bezpieczeństwa mieszkańców i mienia. Tak jak inne wyroby ze skalnej wełny ROCKWOOL jest trwała, odporna na negatywne czynniki atmosferyczne, korozję chemiczną i biologiczną. Gwarantuje stabilność wymiarową wykonanej izolacji w pełnym zakresie temperatury stosowania, dając pewność solidnej izolacji w każdych warunkach przez długie lata.
Otulina ROCKWOOL 800 pokryta jest zbrojoną folią aluminiową, co stanowi barierę ochronną przed kondensacją pary wodnej, a w połączeniu z niską zawartością jonów chlorkowych skutecznie eliminuje ryzyko korozji stalowych elementów instalacji grzewczych. Folia dodatkowo wzmacnia otulinę, podnosi jej standard oraz estetykę. Specjalne oznakowanie folii aluminiowej nazwą produktu gwarantuje jakość i niezmienność parametrów technicznych izolacji w całym okresie eksploatacji.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, produkt jest pakowany w wygodne kartony ułożone na paletach, co ułatwia efektywny transport i magazynowanie izolacji, również na budowie.
Montaż otuliny jest szybki i łatwy, a przestrzeganie ogólnych zasad montażu zapewni skuteczność i efektywność wykonanej izolacji a tym samym całej instalacji. Rozmiar otuliny powinien być dopasowany do średnicy zewnętrznej rurociągu. Specjalne nacięcia wzdłużne otuliny ułatwiają jej rozchylenie i prawidłowe założenie. Zakładka samoprzylepna, w którą wyposażona jest każda otulina, zapewnia szczelne i trwałe zamknięcie otuliny. Montaż na kolanach rurociągów wymaga przygotowania segmentów kolanowych, starannie docinanych za pomocą ostrego noża, w celu zachowania równych krawędzi cięcia. Dokładne dopasowanie wszystkich dociętych odcinków zapewni szczelność izolacji i eliminację ewentualnych mostków termicznych. Miejsca ich styku powinny być dokładnie zaklejone samoprzylepną taśmą aluminiową.

Szczegółowe informacje na temat produktu, dostępnej oferty, dokumentacji technicznej oraz broszury techniczno- -informacyjne dostępne są na stronie internetowej www.rockwool.pl

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułCentrale wentylacyjne Ostberg w ofercie Iglotech
Następny artykułLogano S112 – nowy kocioł na paliwo stałe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here