Płaski kolektor cieczowy KS2000 Hewalex

Obecnie, w dobie nieustannie wzrastających cen za energię konwencjonalną, obserwuje się coraz większe zainteresowanie słoneczną techniką grzewczą. Dużą szansą na powiększenie udziału tego ekologicznego źródła w globalnej produkcji energii stwarzają dotacje na zakup i montaż instalacji słonecznych.

Kolektory słoneczne Hewalex

Oferta tego typu urządzeń na polskim rynku jest niezwykle bogata. Jako najstarsza firma produkująca kolektory słoneczne w Polsce, posiadamy bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu tych urządzeń. Zarówno kolektory płaskie cieczowe, jaki i kolektory rurowe naszej produkcji odznaczają się parametrami, których należy oczekiwać od najdoskonalszych produktów obecnych na rynku.
Na bazie naszych doświadczeń został stworzony płaski kolektor cieczowy KS2000, który obecnie oferowany jest w dwóch wariantach – z pokryciem czarny chrom oraz z pokryciem TiNOX. Wysokoselektywne powłoki charakteryzują się podobnym, wysokim współczynnikiem absorbcji na poziomie 95% (±2%) i wysokim rocznym wskaźnikiem uzysku energetycznego z 1 m2 powierzchni czynnej kolektora, przewyższając pod tym względem nawet wiele dostępnych na rynku kolektorów próżniowych. Ponadto obydwa modele absorbera wykonane są w technologii trwałego łączenia, poprzez wykorzystanie techniki zgrzewania ultradźwiękowego, w czym firma Hewalex była prekursorem na rynku polskim. Bardzo ważną cechą kolektorów płaskich firmy Hewalex jest ich odporność na wysoką temperaturę w przypadku wyłączania się pompy obiegowej, co jest najczęściej wynikiem braku odbioru ciepła z instalacji lub np. czasową przerwą w dostawach prądu. Ta istotna cecha dotyczy kolektora rurowego próżniowego KSR10 o bezpośrednim przepływie czynnika grzewczego przez kanały absorbera. Konstrukcja i sposób zabudowy kolektora nie narzucają żadnych wymagań co do konieczności stosowania takich zabezpieczeń jak UPS, zakrywania kolektorów czy też wymuszania ich dodatkowego schładzania. Jest to cecha która w znakomity sposób wyróżnia nasze rozwiązanie w stosunku do innych oferowanych na rynku krajowym. Sprawność optyczna kolektora KSR10 w odniesieniu do powierzchni absorbera wynosi 85%. Zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie SPF Rapperswil jest to kolektor o jednej z najwyższych wydajności energetycznych w odniesieniu do powierzchni absorbcyjnej, spośród wszystkich spotykanych obecnie kolektorów rurowych w Europie, a także i na świecie.
Kolektory firmy Hewalex spełniają wszystkie wymagania normy przedmiotowej w zakresie wydajności i jakości. Na tej podstawie uzyskały certyfikat Solar Keymark, uprawniający nas do sprzedaży tych produktu na terenie całej Europy oraz do kwalifikowania ich w niemal wszystkich programach dofinansowań.

Bartłomiej Kordek
Doradca techniczny Hewalex

REKLAMA


«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *