Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej

– począwszy od zebrania wody deszczowej, poprzez jej transport do odbiorników i podczyszczenie, a na retencji lub możliwości odzysku kończąc. Obserwowane zmiany klimatyczne takie jak, m.in. wzrost intensywności opadów, a także rosnąca urbanizacja niosą zagrożenie w postaci podtopień i powodzi. Efektywne zagospodarowanie nadmiaru wód deszczowych chroni środowisko, pozwala lepiej dbać o infrastrukturę miast, a także ogranicza ryzyko dla zdrowia publicznego.

wavin kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej 1024x579 - Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej
Zarządzanie wodą opadową

Wavin to ponad 15-letnie doświadczenie i know-how w zakresie zagospodarowania wody opadowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować kompletną, optymalną koncepcję rozwiązania problemu, uwzględniającą indywidualne wymagania i preferencje, niezbędne dla wybranej koncepcji obliczenia, pomoc w doborze odpowiednich urządzeń, doradztwo techniczne na każdym etapie inwestycji, najwyższej jakości niezawodne systemy i produkty. Wyróżnia nas elastyczność proponowanych rozwiązań, kompatybilność wszystkich elementów, dogłębna znajomość parametrów pracy, wymagań i korelacji urządzeń, takich jak np. regulatory przepływu, separatory, osadniki, co gwarantuje poprawne działanie całego funkcjonującego systemu, a nie tylko poszczególnych jej elementów. Dodatkowo systemy Wavin to nowoczesne materiały – takie jak PVC-U, PP, PE, które charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, długą żywotnością i są nieścieralne, co dla transportu wody deszczowej, niosącej duże ilości piasku i zanieczyszczeń, jest szczególnie ważne.

Zbieranie wody opadowej

Wavin oferuje szybkie i skuteczne odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni dachu, drogi, mostu, parkingu i innych powierzchni utwardzonych. Wavin QuickStream to wysoce wydajny system podciśnieniowego odwadniania dachów, w którego skład wchodzą rury i kształtki z PE-HD, wpusty deszczowe oraz system mocowań. Nowością w ofercie Wavin są drogowe studzienki wpustowe wykonane z polipropylenu PP, o wysokiej odporności chemicznej (w tym na sole odmrażające), nienasiąkliwości, całkowitej odporności na przemarzanie oraz szczelności. Nowe drogowe studzienki wpustowe są:

  • lekkie i ergonomiczne, co przekłada się na szybki i łatwy montaż
  • posiadają zaokrąglone dno bez narożników, co sprawia iż 95% zanieczyszczeń usuwanych jest w bardzo krótkim czasie,
  • wyposażone mogą być w filtr zanieczyszczeń pływających (360°), który powoduje, że studzienka jest w stanie przyjąć 2 x więcej zanieczyszczeń przed utratą drożności.
Q-Bic PlusQ-BicQ-BBAquacell PlusAquacell

Wymiary
600 x 600 x 1200600 x 600 x 1200600 x 600 x 1200500 x 400 x 1000500 x 400 x 1000
Pojemność całkowita i efektywna432l i min. 413 l432l i 410 l432l i 413 l200l i 190 l200l i 190l
Możliwość inspekcjiTAK
– 3D, kanały krzyżowe
TAKTAK – tylko w zbiornikach
zintegrowanych ze skrzynkami
Wavin Q-Bic
TAKNIE
Możliwość czyszczeniaTAKTAKTAKNIENIE
AprobatyIBDiM-KOT, ITB-KOTIBDiM-KOT, ITB-KOTIBDiM-KOT, ITB-KOTITB-KOTIBDiM-KOT, ITB-KOT
wavin kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej1 - Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej
Drogowe studzienki wpustowe.

Transport wody deszczowej

Zebrane z dachów czy innych powierzchni utwardzonych wody deszczowe muszą zostać sprawnie przesłane szczelnymi i wydajnymi systemami do urządzeń podczyszczających lub odbiorników. Do transportu wód opadowych Wavin oferuje wydajne i sprawne systemy rurowe, takie jak m.in. Wavin X-Stream i Twin Wall PE o wysokiej sztywności obwodowej, które mogą być stosowanie w obszarach o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych. Dla zastosowań o podwyższonych wymaganiach oferujemy także systemy polipropylenowe ze ścianką litą o sztywności obwodowej SN 10, SN 12 i SN 16 (KG 2000 oraz Acaro). Wszystkie systemy kompatybilne są z rodziną studzienek Wavin Tegra – najbardziej zaawansowanych technicznie studzienek inspekcyjnych i włazowych z tworzyw termoplastycznych, których obszar zastosowania obejmuje rożne, w tym ekstremalne, warunki gruntowo-wodne i obciążenia. Regulatory przepływu natomiast precyzyjnie regulują natężenie przepływu wody opadowej do urządzeń podczyszczających lub odbiorników przyczyniając się w ten sposób do prawidłowego ich funkcjonowania.

Podczyszczanie

Odprowadzane wody deszczowe, bez względu na rodzaj odbiornika, powinny spełniać normy związane ze stopniem oczyszczenia. Dlatego wskazane jest stosowanie odpowiednich urządzeń podczyszczających zarówno z osadu, jak i substancji ropopochodnych. Wavin oferuje separatory o szerokim zakresie zastosowania – do usuwania osadów i substancji ropopochodnych oraz osadniki wirowe – urządzenia hydrodynamiczne wykorzystujące siłę odśrodkową do wytrącania osadów

Retencja i rozsączanie

Zebrane i wstępnie podczyszczone wody deszczowe mogą zostać zgromadzone w podziemnych zbiornikach, z których albo powoli wsiąkną w otaczający grunt, albo zostaną w nich zmagazynowane, a następnie wykorzystane – np. do podlewania zieleni. W ofercie Wavin znajdują się zarówno systemy skrzynek retencyjno-rozsączających, jak i systemy rurowe – pionowe i poziome układy retencji i rozsączania IT Sewer i Vertical IT. Wavin poważnie traktuje zagadnienia zagospodarowania wody opadowej i dlatego stworzył Wavin Spotlight – projekt, który podkreśla znaczenie systemów odwodnień i kanalizacji dla rozwoju miast przyszłości.

Więcej na temat systemów zagospodarowania wody opadowej na
http://www.wavin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here