Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej

– począwszy od zebrania wody deszczowej, poprzez jej transport do odbiorników i podczyszczenie, a na retencji lub możliwości odzysku kończąc. Obserwowane zmiany klimatyczne takie jak, m.in. wzrost intensywności opadów, a także rosnąca urbanizacja niosą zagrożenie w postaci podtopień i powodzi. Efektywne zagospodarowanie nadmiaru wód deszczowych chroni środowisko, pozwala lepiej dbać o infrastrukturę miast, a także ogranicza ryzyko dla zdrowia publicznego.

wavin kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej 1024x579 - Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej
Zarządzanie wodą opadową

Wavin to ponad 15-letnie doświadczenie i know-how w zakresie zagospodarowania wody opadowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować kompletną, optymalną koncepcję rozwiązania problemu, uwzględniającą indywidualne wymagania i preferencje, niezbędne dla wybranej koncepcji obliczenia, pomoc w doborze odpowiednich urządzeń, doradztwo techniczne na każdym etapie inwestycji, najwyższej jakości niezawodne systemy i produkty. Wyróżnia nas elastyczność proponowanych rozwiązań, kompatybilność wszystkich elementów, dogłębna znajomość parametrów pracy, wymagań i korelacji urządzeń, takich jak np. regulatory przepływu, separatory, osadniki, co gwarantuje poprawne działanie całego funkcjonującego systemu, a nie tylko poszczególnych jej elementów. Dodatkowo systemy Wavin to nowoczesne materiały – takie jak PVC-U, PP, PE, które charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, długą żywotnością i są nieścieralne, co dla transportu wody deszczowej, niosącej duże ilości piasku i zanieczyszczeń, jest szczególnie ważne.

Zbieranie wody opadowej

Wavin oferuje szybkie i skuteczne odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni dachu, drogi, mostu, parkingu i innych powierzchni utwardzonych. Wavin QuickStream to wysoce wydajny system podciśnieniowego odwadniania dachów, w którego skład wchodzą rury i kształtki z PE-HD, wpusty deszczowe oraz system mocowań. Nowością w ofercie Wavin są drogowe studzienki wpustowe wykonane z polipropylenu PP, o wysokiej odporności chemicznej (w tym na sole odmrażające), nienasiąkliwości, całkowitej odporności na przemarzanie oraz szczelności. Nowe drogowe studzienki wpustowe są:

  • lekkie i ergonomiczne, co przekłada się na szybki i łatwy montaż
  • posiadają zaokrąglone dno bez narożników, co sprawia iż 95% zanieczyszczeń usuwanych jest w bardzo krótkim czasie,
  • wyposażone mogą być w filtr zanieczyszczeń pływających (360°), który powoduje, że studzienka jest w stanie przyjąć 2 x więcej zanieczyszczeń przed utratą drożności.
Q-Bic PlusQ-BicQ-BBAquacell PlusAquacell

Wymiary
600 x 600 x 1200600 x 600 x 1200600 x 600 x 1200500 x 400 x 1000500 x 400 x 1000
Pojemność całkowita i efektywna432l i min. 413 l432l i 410 l432l i 413 l200l i 190 l200l i 190l
Możliwość inspekcjiTAK
– 3D, kanały krzyżowe
TAKTAK – tylko w zbiornikach
zintegrowanych ze skrzynkami
Wavin Q-Bic
TAKNIE
Możliwość czyszczeniaTAKTAKTAKNIENIE
AprobatyIBDiM-KOT, ITB-KOTIBDiM-KOT, ITB-KOTIBDiM-KOT, ITB-KOTITB-KOTIBDiM-KOT, ITB-KOT
wavin kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej1 - Wavin – kompleksowe zagospodarowanie wody opadowej
Drogowe studzienki wpustowe.

Transport wody deszczowej

Zebrane z dachów czy innych powierzchni utwardzonych wody deszczowe muszą zostać sprawnie przesłane szczelnymi i wydajnymi systemami do urządzeń podczyszczających lub odbiorników. Do transportu wód opadowych Wavin oferuje wydajne i sprawne systemy rurowe, takie jak m.in. Wavin X-Stream i Twin Wall PE o wysokiej sztywności obwodowej, które mogą być stosowanie w obszarach o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych. Dla zastosowań o podwyższonych wymaganiach oferujemy także systemy polipropylenowe ze ścianką litą o sztywności obwodowej SN 10, SN 12 i SN 16 (KG 2000 oraz Acaro). Wszystkie systemy kompatybilne są z rodziną studzienek Wavin Tegra – najbardziej zaawansowanych technicznie studzienek inspekcyjnych i włazowych z tworzyw termoplastycznych, których obszar zastosowania obejmuje rożne, w tym ekstremalne, warunki gruntowo-wodne i obciążenia. Regulatory przepływu natomiast precyzyjnie regulują natężenie przepływu wody opadowej do urządzeń podczyszczających lub odbiorników przyczyniając się w ten sposób do prawidłowego ich funkcjonowania.

reklama

Podczyszczanie

Odprowadzane wody deszczowe, bez względu na rodzaj odbiornika, powinny spełniać normy związane ze stopniem oczyszczenia. Dlatego wskazane jest stosowanie odpowiednich urządzeń podczyszczających zarówno z osadu, jak i substancji ropopochodnych. Wavin oferuje separatory o szerokim zakresie zastosowania – do usuwania osadów i substancji ropopochodnych oraz osadniki wirowe – urządzenia hydrodynamiczne wykorzystujące siłę odśrodkową do wytrącania osadów

Retencja i rozsączanie

Zebrane i wstępnie podczyszczone wody deszczowe mogą zostać zgromadzone w podziemnych zbiornikach, z których albo powoli wsiąkną w otaczający grunt, albo zostaną w nich zmagazynowane, a następnie wykorzystane – np. do podlewania zieleni. W ofercie Wavin znajdują się zarówno systemy skrzynek retencyjno-rozsączających, jak i systemy rurowe – pionowe i poziome układy retencji i rozsączania IT Sewer i Vertical IT. Wavin poważnie traktuje zagadnienia zagospodarowania wody opadowej i dlatego stworzył Wavin Spotlight – projekt, który podkreśla znaczenie systemów odwodnień i kanalizacji dla rozwoju miast przyszłości.

Więcej na temat systemów zagospodarowania wody opadowej na
http://www.wavin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here