Wygodny system kontroli

Instalacja zbiornika z gazem płynnym, to rozwiązanie ekologiczne (podczas spalania gazu dostaje się do atmosfery minimalna ilość zanieczyszczeń). Jest również praktyczną alternatywą dla kotłów olejowych, na paliwo stałe i elektrycznych. Nie wymaga instalowania zbiornika wewnątrz budynku, dzięki czemu mieszkańcy nie są narażeni np. na nieprzyjemny zapach oleju, czy pył węglowy. Korzystanie ze zbiornika na gaz płynny można traktować również, jako formę przejściową przed przyłączeniem gospodarstwa domowego do sieci gazu ziemnego. Taka zmiana zasilania nie wymaga modernizacji instalacji, czy wymiany kotła. A forma dzierżawy zbiornika nie skutkuje dużymi kosztami inwestycyjnymi. Dodatkowo, nowe systemy pomiaru i kontroli poziomu gazu w zbiorniku, znacznie poprawiają jakość ich eksploatacji zwiększając poziom bezpieczeństwa.

Wygodny system kontroli

Wartości dodane

W obecnych czasach ludzi zabieganych i zapracowanych komfort i wygoda korzystania z rozwiązań technologicznych ma ogromne znaczenie. Ważnym argumentem przy podejmowaniu decyzji o zakupie sprzętu jest już nie tylko cena, ale, w dużej mierze, jakość i sprawność obsługi serwisowej. Wszelkie wartości dodane w postaci zdjęcia dodatkowych obowiązków z końcowego użytkownika działają na korzyść oferty. Z tą świadomością podeszli do rozwoju swoich usług niektórzy dostawcy gazu płynnego. Utrzymanie stałej, wysokiej jakości gazu oraz terminowych dostaw jest priorytetem liderów rynku. Teraz czas na kolejne działania mające przekonać klientów do wyboru konkretnego dostawcy. Rozwój komunikacji w oparciu o technologię GSM umożliwił stworzenie systemu automatycznego monitoringu poziomu gazu w zbiorniku.

Pod dobrą opieką

Instalacja gazowa Rys. 1. Poziomowskaz umieszczany na zbiorniku Rys. 1. Poziomowskaz umieszczany na zbiorniku Rys. 2. Licznik fazy gazowej Rys. 2. Licznik fazy gazowej

Klient coraz częściej chce czuć, że to dostawca gazu dba o najlepsze rozwiązanie techniczne, które można zastosować w instalacji, dba także o nowoczesne rozwiązania związane z systemem sprawdzania poziomu gazu w zbiorniku i zarządzanie jego ilością.
Kończą się na szczęście te czasy kiedy „zapominalski” klient zimą zostawał bez gazu – bo nie sprawdził jego ilości w zbiorniku i nie złożył zamówienia na czas.
Teraz te wszystkie obowiązki przejmują na siebie niektórzy dystrybutorzy LPG , którzy wyręczają klienta w żmudnym sprawdzaniu poziomu gazu, zamawianiu dostawy.
Proces ten jest w pełni zautomatyzowany, a potrzebna informacja jest regularnie dostarczana drogą GSM do operatora, który szacuje wielkość zamówienia i planuje dostawę, uprzednio informując o tym klienta.

REKLAMA


Automatyczny serwis

Sam system jest w zamyśle stosunkowo prosty. Instalacja wyposażona jest w dwa dodatkowe elementy. Pierwszy z nich, to poziomowskaz (rys.1) umieszczony na zbiorniku i przetwarzający odczyt z pływaka (wewnątrz zbiornika) na sygnał radiowy transferowany do koncentratora umieszczonego w obudowie drugiego urządzenia, czyli liczniku fazy gazowej (rys.2) umieszczonego na ścianie budynku.
Licznik fazy gazowej zabudowany jest razem z koncentratorem i modułem GSM, który pozwala na transmisję danych do serwera akwizycyjnego w siedzibie dystrybutora.
Informacja dotycząca poziomu gazu w zbiorniku, a także jego ilość która została zużyta przez klienta – jest przesyłana z zadaną częstotliwością i magazynowana na serwerze operatora. Tu w postaci czytelnych plików może być przetworzona i wykorzystana do określenia zapasów gazu u poszczególnych klientów, zaplanowania dostawy, czy też przygotowania faktury dla klienta.

Wygodne opłaty

Kolejną cechą systemu jest umożliwienie klientowi systematycznego rozliczania się za realnie zużyty gaz. Znaczy to, że dystrybutor wystawia fakturę za taką ilość gazu jaką klient zużył w danym okresie rozliczeniowym. Pozwala to na znaczne poprawienie „przepływów pieniężnych” w budżecie odbiorcy, który nie musi, jak do tej pory, płacić jednorazowo za dostarczoną ilość gazu przy dostawie. Przy zastosowaniu tego systemu, opłaty wnosi się w cyklu miesięcznym, a co się z tym wiąże, w znacznie przystępniejszych kwotach. Sądząc po zainteresowaniu jakim cieszy się ta oferta, to system ten przypadł klientom do gustu.

Bezpieczeństwo instalacji

Dodać należy jeszcze, że zastosowanie tego rozwiązania podnosi poziom bezpieczeństwa stosowanych instalacji. W sytuacji gdy poziom gazu w zbiorniku spada zbyt szybko, co sugeruje np. rozszczelnienie instalacji – to system szybko prześle informację do operatora o prawdopodobnym uszkodzeniu instalacji. Taki impuls wywoła reakcję serwisu, który zdiagnozuje i wyeliminuje ewentualne usterki przywracając optymalny poziom działania instalacji.

Ciągły rozwój

System telemetryczny już teraz rozwiązuje wiele problemów logistycznych, finansowych i związanych z bezpieczeństwem. Prowadzone są następne prace pozwalające na kolejne zastosowania praktyczne tego układu, które ułatwią życie tak potencjalnym klientom, jak i dystrybutorom gazu. W tym przypadku zaawansowana technologia doskonale się sprawuje i ułatwia życie.

Jacek Rączka
Małgorzata Dobień

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Najnowsze