Zestaw specjalny kolektorów Vaillant do programu dofinansowania NFOŚiGW

Vaillant przygotował specjalny pakiet dotacyjny, dostosowany do wymagań określonych przez program dofinansowania NFOŚiGW. Oferta została stworzona z myślą o uproszczeniu i usprawnieniu procedury uzyskiwania dotacji w ramach programu.

Zestaw specjalny kolektorów Vaillant do programu dofinansowania NFOŚiGW

Zawartość pakietu dotacyjnego

Pakiet przygotowany przez Vaillant zawiera następujujące elementy:

• 3 kolektory płaskie o wymiarach 1041/1988/90 mm (6,21 m2);
• VIH S 300 L – stojący zasobnik solarny, okrągły o poj. 300 litrów, wyposażony w dwie wężownice;
• Grupa pompowa solarna 6 l/min do układu kolektorów, zawiera pompę obiegową, zawór zwrotny, termometry, regulator przepływu i zawór bezpieczeństwa, zawory odcinające;
• Regulator solarny automatic 560/2 – temperaturowe i czasowe sterowanie ładowaniem zasobnika c.w.u. w układach z kotłem i zestawem kolektorów słonecznych;
• Naczynie kompensacyjne do układów solarnych, pojemność 18 litrów;
• Czynnik grzewczy niezamarzający, do obwodów kolektora słonecznego 20 litrów – gotowa mieszanka;
• Komplet uchwytów krokwiowych typu P do dachu skośnego i dachówki falistej do montażu 3 kolektorów;
• Zestaw podłączeń hydraulicznych zawiera komplet łączników kolejnego kolektora i złączki do podłączenia jednego pola kolektorów.

REKLAMA


Oferowany pakiet posiada 5-letnią gwarancję, jest kompletnie wyposażony i optymalnie skonstruowany z zapewnieniem najwyższej jakości oraz gotowy do współpracy z innymi urządzeniami. Pełna optymalizacja systemu pozwala ponadto otrzymać wysokie dofinansowanie.

Kto może skorzystać z dotacji?

Każdy, kto posiada prawo do dysponowania budynkiem oraz nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej, może skorzystać z tej oferty dofinansowania. Program kierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Z programu korzystać mogą również osoby posiadające prawo dysponowania wymienionymi wyżej rodzajami budynków na zasadach użytkowania, najmu lub dzierżawy, ale wtedy umowy te muszą obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego tzw. okresu trwałości – minimum rok od dnia uruchomienia instalacji.

Zestaw specjalny kolektorów słonecznych, dla programu z dotacją NFOŚiGW, dostępny w sprzedaży od 1 czerwca 2013.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *